Asumisoikeuslain uudistaminen

Asumisoikeusasuminen (ASO) on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa, että asumisoikeusasuminen on kohtuuhintainen ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa. ASO-järjestelmää ei olla uudistamassa radikaalisti, vaan sen perusperiaatteet on tarkoitus säilyttää ennallaan.

Hallitusohjelman mukaisesti uudistuksessa huomioidaan:

  • asumisen kohtuuhintaisuus
  • järjestelmän läpinäkyvyys
  • asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
  • asukasvalinnan kehittäminen

Lakiesitys on lausunnoilla 15.7.2020 saakka.

Valmistelun pohjana kattavat selvitykset ja kuulemiset

Asumisoikeusjärjestelmän uudistusta valmisteltiin kattavasti viime hallituskaudella. Aikaisemmat selvitykset, sidosryhmäpaneelin näkemykset sekä muut kuulemiset toimivat pohjana nyt käynnissä olevalle valmistelulle.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 067, anu.karjalainen@ym.fi

Asumisoikeusjärjestelmää uudistava laki lausunnoille 20.5.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jolla vahvistetaan asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja asukkaiden asemaa sekä yksinkertaistetaan asukasvalintaa. Tavoitteena on varmistaa, että asumisoikeusasuminen on toimiva ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa.
Lue lisää
Julkaistu 28.2.2020 klo 10.39, päivitetty 20.5.2020 klo 11.11
  • FI
  •  
  • SV