Kommentoi suuntaviivoja asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

Tiedote 23.2.2017 klo 12.08
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja suuntaviivoista, joiden mukaisesti se aikoo uudistaa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa pitkää 40 vuoden korkotukimallia. Mallilla tuetaan kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Lisäksi pitkäaikaisia korkotukilainoja myönnetään erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon.

Suuntaviivoista saatavan palautteen perusteella ministeriö valmistelee luonnokset korkotukimallin muuttamista koskeviksi laki- ja asetusehdotuksiksi. Tarkoituksena on lähettää säädösehdotukset lausuntokierrokselle alkukesästä 2017.

Etupainotteisempi lyhennysohjelma ja paremmat tukiehdot

Tähtäimessä on tehokkaasti toimiva 40 vuoden korkotukilainamalli, jossa valtion maksama tuki ja asuntojen käyttöön liittyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat tasapainossa keskenään ja joka kannustaa rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia asuntoja nykyistä enemmän.

Suuntaviivoissa ehdotetaan, että korkotukilainojen lainanlyhennysohjelmaa muutettaisiin nykyistä huomattavasti etupainotteisemmaksi. Muutos koskisi sekä uusia korkotukilainoja että jo olemassa olevia korkotuki- ja aravalainoja. Korkotukilainat voisivat jatkossa olla joko kiinteälyhenteisiä tai indeksisidonnaisia. Sama korkotukilaina soveltuisi jatkossa sekä asuntojen rakentamiseen, hankintaan että perusparantamiseen. Korkotukilainojen tukiehtoja eli lainansaajan maksettavaksi jäävää omavastuukorkoa ja korkotuen maksuaikaa parannettaisiin nykyisestä.

Lisäksi suuntaviivoissa ehdotetaan muutoksia asuntojen korjaamisen tukemiseen, niiden käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä hankintakorkotukilainojen vaatimuksiin.

Kohtuuhintaisille asunnoille suuri tarve kasvukeskuksissa

Pitkän korkotukimallin kehittämisen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoite lisätä asuntotuotantoa. Myös eduskunta on edellyttänyt, että hallitus kehittää kokonaisvaltaisesti pitkää korkotukimallia, jotta se kannustaa asuntorakentamiseen.

Kasvukeskuksissa on suuri tarve kohtuuhintaisille vuokra- ja asumisoikeusasunnoille. Korkotukilainoitettuihin kohteisiin liittyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset varmistavat, että asunnot pysyvät vuokra- tai asumisoikeusasuntokäytössä ja että vuokrat ja vastikkeet säilyvät kohtuullisina. Kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisääntyminen auttaisi pieni- ja keskituloisia löytämään sopivia asuntoja, mikä parantaisi myös työvoimansaantia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kommentit 7.4. mennessä

Suuntaviivat on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä yhteistyössä korkotukilainojen hyväksymisestä ja hallinnoinnista vastaavien viranomaisten, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Valtiokonttorin kanssa. Valtaosa linjauksista pohjautuu toimijoilta saatuihin kehittämisehdotuksiin.

Suuntaviivoista voi antaa mielipiteitä perjantaihin 7. huhtikuuta saakka ympäristöministeriön hallitussihteeri Ville Koposelle (yhteystiedot alla). Viestistä tulisi lähettää kopio ministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo(at)ym.fi.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Ville Koponen, p. 0295 250 132, etunimi.sukunimi@ym.fi