Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista

Uutinen 23.2.2017 klo 13.09

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista. lausunnot toimitetaan viimeistään perjantaina 7.4.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon, kirjaamo(at)ym.fi.