Asumisoikeusasumisen ja osaomistusasumisen lainsäädäntö

  • Laki asumisoikeusasunnoista (650/1990)
  • Ympäristöministeriön asetus asumisoikeushakemuksen kaavasta (793/2003)
  • Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta (794/2003)
  • Laki asumisoikeusyhdistyksistä (1072/1994)
  • Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta (78/2006)
  • Aravalaki (1189/1993)
  • Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001)
  • Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008)
  • Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista (232/2002)
  • Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990)
Julkaistu 5.3.2013 klo 8.45, päivitetty 3.3.2017 klo 15.38