Hyppää sisältöön

Asumisoikeusasumisen ja osaomistusasumisen lainsäädäntö

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunnot ovat oma asumisen hallintamuotonsa, joka sijoittuu vuokra- ja omistusasumisen väliin. Asukas maksaa asunnosta asumisoikeusmaksun ja kuukausittaista käyttövastiketta. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi, mutta asukkaalla on pysyvä asumisturva. Asumisoikeusasumisesta säädetään omassa laissaan. Asumisoikeusasunnot ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta rahoitettu valtion tuella, joko arava- tai korkotukilainalla. Asukkaiden ja omistajien yhteishallinnosta säädetään samassa laissa kuin korkotukilainoitetuista vuokra-asunnoista.

 • Laki asumisoikeusasunnoista 650/1990 (Finlex)
 • Ympäristöministeriön asetus asumisoikeushakemuksen kaavasta 793/2003 (Finlex)
 • Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta 794/2003 (Finlex)
 • Laki asumisoikeusyhdistyksistä 1072/1994 (Finlex), kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan
 • Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta 78/2006 (Finlex), asetuksen perustelumuistiot 19.12.2018 (sähköinen huoneistotietojärjestelmä) ja 16.1.2006 (alkuperäinen)
 • Aravalaki 1189/1993 (Finlex)
 • Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 604/2001 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 666/2001 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 13.6.2018 (uudet lainaehdot)
 • Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990 (Finlex)

Osaomistusasunnot

Osaomistusasunnossa asukas asuu ensin vuokralla, ja vuokrakauden päätyttyä hän voi lunastaa asunnon kokonaan omakseen. Osaomistusasuntoja tuotetaan sekä valtion tuella että vapaarahoitteisesti. Valtion tukemia osaomistusasuntoja koskee oma lakinsa, joka on tullut voimaan 1.3.2002. Tätä ennen rahoitettujen osaomistusasuntojen sopimusehdot perustuvat vain asukkaan ja asuntojen tuottajan välisiin sopimuksiin. Valtion tukemien osaomistusasuntojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita valtion tukemiin vuokra-asuntoihin.

 • Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista 232/2002 (Finlex)
 • Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 166/2008 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 12.3.2008
Julkaistu 5.3.2013 klo 8.45, päivitetty 22.7.2019 klo 9.54