Hyppää sisältöön

Muu asumiseen liittyvä lainsäädäntö

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää suurimman osan ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvista asuntopoliittisista tuista.

  • Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta 71/2007 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta 285/2007 (Finlex)

Valtion asuntorahasto

Suurin osa ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvista asuntopoliittisista tuista maksetaan valtion asuntorahaston varoista.

  • Laki valtion asuntorahastosta 1144/1989 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta 286/2007 (Finlex)

Infra-avustukset kunnille

Kunnat, jotka ovat solmineet valtion kanssa maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-sopimuksen, voivat saada avustuksia uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisalueiden infrastruktuurin rakentamiseen.

  • Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016-2019 myönnettävistä valtionavustuksista 267/2016 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 6.4.2016

Asunto-olojen kehittäminen

Valtion ja kuntien tehtävänä olevasta asunto-olojen kehittämisestä säädetään omassa laissaan.

  • Laki asunto-olojen kehittämisestä 919/1985 (Finlex)
Julkaistu 7.2.2017 klo 8.43, päivitetty 22.7.2019 klo 10.00