Muu asumiseen liittyvä lainsäädäntö

Alle on koottu yleistä asuntohallintoa koskevia säädöksiä sekä muita asumiseen liittyviä säädöksiä.

  • Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (71/2007)
  • Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (285/2007)
  • Laki valtion asuntorahastosta (1144/1989)
  • Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta (286/2007)
Julkaistu 7.2.2017 klo 8.43, päivitetty 16.3.2017 klo 11.18