Hyppää sisältöön

Omistusasumisen lainsäädäntö

Asp-järjestelmä

ASP eli asuntosäästö- ja tukijärjestelmä on tarkoitettu 15–39-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon ostajille. Järjestelmä sisältää asunnon hankintaa varten säästetylle summalle maksettavan verovapaan koron ja lisäkoron sekä asuntolainalle maksettavan korkotuen.

  • Asuntosäästöpalkkiolaki 1634/1992 (Finlex)
  • Asuntosäästöpalkkioasetus 1636/1992 (Finlex)
  • Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 639/1982 (Finlex)
  • Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 672/1982 (Finlex)

Takaukset

Omistusasunnon ostamista tai omakotitalon rakentamista varten otetulle lainalle voi saada valtion takauksen. Pankki myöntää takauksen asuntolainapäätöksen yhteydessä, ja siitä on maksettava takausmaksu. Takausmaksua ei kuitenkaan peritä, jos lainalle maksetaan korkotukea.

  • Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta (204/1996)

Valtio voi myöntää takauksen lainalle, jonka asunto-osakeyhtiö ottaa omistamansa rakennuksen perusparantamista varten. Yhtiöllä tulee olla riittävät edellytykset lainan takaisin maksamiseen, ja takauksesta peritään takausmaksu.

  • Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (941/2014)

Seuraavien lakien mukaisia tukia ei enää myönnetä, mutta lakeja sovelletaan kuitenkin niiden nojalla aiemmin myönnettyihin tukiin:

  • Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta (205/1996)
  • Laki omistusasuntolainojen korkotuesta (1204/1993)
  • Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisestä (729/2006)

 

Julkaistu 5.3.2013 klo 13.57, päivitetty 11.7.2019 klo 10.11