Vuokra-asumisen lainsäädäntö

  • Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990)
  • Aravalaki (1189/1993)
  • Aravarajoituslaki (1190/1993)
  • Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008)
  • Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001)
  • Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta (856/2008)
  • Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi (176/2009)
  • Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004)
  • Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016)
  • Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) (kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan)
Julkaistu 3.3.2017 klo 15.33, päivitetty 3.3.2017 klo 15.33