Hyppää sisältöön

Vuokra-asumisen lainsäädäntö

Korkotuet ja takaukset

Valtio tukee kohtuuhintaisten ja sosiaalisten vuokra-asuntojen tuotantoa maksamalla tätä tarkoitusta varten otetuille lainoille korkotukea ja myöntämällä niille valtion takauksen. Nämä ns. pitkät korkotukilainat ovat pääsääntöisesti 40 vuoden mittaisia. Tänä aikana asukkaat on valittava sosiaalisin perustein ja vuokra määritettävä omakustannusperiaatteella. Tarkemmat säännökset korkotukilainojen laina- ja tukiehdoista ovat valtioneuvoston asetuksissa. Korkotukilainoilla rahoitetuissa taloissa on noudattava asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa, josta säädetään omassa laissaan.

 • Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 604/2001 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 666/2001 (Finlex), asetuksen perustelumuistiot 13.6.2018 (uudet lainaehdot) ja 16.9.2016 (väliaikainen omavastuukoron alentaminen)
 • Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 166/2008 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 12.3.2008
 • Valtioneuvoston asetus arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta 1371/2016 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 15.12.2016
 • Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990)

Kohtuuhintaisten ja sosiaalisten vuokra-asuntojen tuotantoon on mahdollista saada myös ns. lyhyitä korkotukilainoja. Niissä laina-aika on vähintään 10 ja enintään 30 vuotta. Korkotukeen liittyy aina myös valtion takaus. Tarkemmista laina- ja tukiehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

 • Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta 574/2016 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta 603/2016 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 1.7.2016

Valtio myöntää myös pelkkiä takauksia lainoille, joita käytetään vuokra-asuntojen rakentamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta ja takauksesta peritään takausmaksu. Vuosina 2009 ja 2010 myönnettiin lisäksi elvytysluonteisia korkotukilainoja vuokra-asuntojen rakentamiseen.

 • Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta 856/2008 (Finlex)
 • Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi 176/2009 (Finlex)

Aravalainat

Korkotukilainat ovat korvanneet aiemmin myönnetyt aravalainat. Vaikka uusia aravalainoja ei enää myönnetä, aravalainoilla rahoitettu asunto- ja lainakanta on yhä suurelta osin olemassa. Aravalainoitettujen vuokra-asuntojen asukkaat on valittava sosiaalisin perustein ja vuokra määritettävä omakustannusperiaatteella. Aravalainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksilla.

 • Aravalaki 1189/1993 (Finlex)
 • Aravarajoituslaki 1190/1993 (Finlex)
 • Arava-asetus 1587/1993 (Finlex), asetuksen perustelumuistiot 19.12.2018 (sähköinen huoneistotietojärjestelmä) ja 31.12.2016 (omakustannusvuokra)
 • Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 166/2008 (Finlex), asetuksen perustelumuistio 12.3.2008

Valtion tukemia asuntoja omistaville, taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yhteisöille voidaan myöntää erilaisia tukitoimenpiteitä. Useimmiten kyse on väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevista vuokrataloyhtiöistä. Tukitoimenpiteet voivat olla esim. aravalainojen lainaehtojen muuttamista, asuntoja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista sekä tervehdyttämis- tai purkuavustusten myöntämistä. Valtiokonttori vastaa näistä tukitoimenpiteistä.

 • Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa 1023/2002 (Finlex)
 • Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta 511/2005 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen yhteydessä 512/2005 (Finlex)
 • Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista 291/2005 (Finlex)
 • Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi 868/2008 (Finlex)
 • Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista 1030/2008 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta 79/2006 (Finlex), asetuksen perustelumuistiot 24.1.2019 (myöntämisedellytykset) ja 9.12.2016 (avustuksen määrä)
Julkaistu 3.3.2017 klo 15.33, päivitetty 22.7.2019 klo 9.48