Hyppää sisältöön

Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hanke

Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on selvittää nykyisen asumisen tukijärjestelmän ja verotuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä tehdä ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Hankkeen perustana on valtioneuvoston periaatepäätös asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2012–2015 sekä kevään 2013 kehysriihen yhteydessä sovittu asuntopoliittinen uudistuspaketti.

Salo_kesksuta_YHA_kuvapankki_Vesa_Kuusava.jpg

© Vesa Kuusava, YHA-kuvapankki

Hankeryhmän tehtävät

Hankkeen aikana on tarkoitus:

  • asettaa asumisen tuki- ja verojärjestelmille tavoitteet ottaen huomioon yhteiskunnan, asukkaan, julkisen talouden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn asettamat vaatimukset,
  • valmistella ja toteuttaa kokonaisarviointi asumisen tukijärjestelmien ja verotuksen vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä
  • esittää kehittämisehdotuksia perustuen nykyjärjestelmän kokonaisarviointiin.

Hankeryhmä tarkastelee erilaisia suoria asumisen ja rakentamisen tukia sekä asumisen verokohtelua. Lisäksi hankkeessa arvioidaan tukiin liittyvää sääntelyä ja sen vaikuttavuutta.

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja varapuheenjohtajana valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen.

Hankkeen aikana keskustellaan laajasti alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankeryhmän toimikausi päättyy 31. tammikuuta 2015. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa.

Lisätietoja:

Pääsuunnittelija Tommi Laanti, p. 0295 250 146, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 16.6.2015 klo 7.28, päivitetty 16.6.2015 klo 7.27
  • FI
  •  
  • SV