Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022

Suomen väestö vanhenee nopealla vauhdilla, esimerkiksi yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana. Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ohjelman tavoitteet:

  • parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
  • tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
  • tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022
© Kuva: Teemu Kuusimurto

Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa. Valtion toimia vahvistetaan korjausavustusten suhteen sekä jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta. 

Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet:

Ennakointi ja varautuminen
1. Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
2. Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut
3. Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
4. Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
5. Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
6. Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt
7. Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
8. Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022
© Kuva: Teemu Kuusimurto

Erityisavustushaku kuntien kehittämishankkeisiin – teemana ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö


Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea avustusta ikääntyneiden asumista kehittäviin hankkeisiin. Haku päättyy 28. elokuuta 2020.

Avustuksen hakijoiden tueksi järjestettiinn 24. kesäkuuta klo 10.00 verkkoinfotilaisuus, jossa kerrottiin hakumenettelystä ja Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.


 

Lisätietoja:

asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 0295 250 093, raija.hynynen@ym.fi

erityisasiantuntija Heli Mäntylä, p. 02 9525 0189, heli.mantyla@ym.fi

Julkaistu 9.6.2020 klo 9.00, päivitetty 25.6.2020 klo 12.33
  • FI
  •  
  • SV