Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022

Ajankohtaista

Uusi ohjelma panostaa ikääntyneiden asumiseen

16.3.2020
Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi.

Suomen väestö vanhenee nopealla vauhdilla, esimerkiksi yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana. Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen ohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022
© Kuva: Teemu Kuusimurto

Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa. Valtion toimia vahvistetaan korjausavustusten suhteen sekä jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta. Tarkoituksena on järjestää ensimmäinen seminaari kesäkuussa 2020 Helsingissä, ja kertoa siinä ohjelmasta, ajankohtaisista selvityksistä sekä kuntien kehittämisrahoituksen hausta.

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022
© Kuva: Teemu Kuusimurto

Ohjelman tavoitteet:

  • parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
  • tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
  • tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

Painopisteet ja toimenpiteet:

Ennakointi ja varautuminen
1. Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
2. Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut
3. Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
4. Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
5. Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
6. Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt
7. Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
8. Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Lisätietoja:

asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 0295 250 093, raija.hynynen@ym.fi

Uusi ohjelma panostaa ikääntyneiden asumiseen 16.3.2020
Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi.
Lue lisää
Raportti valottaa ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja ja tulevia tarpeita 13.3.2020
Ympäristöministeriön tilaama raportti kuvaa ikääntyneiden ns. välimuotoisen asumisen nykyistä tilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita. Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan tehostetun palveluasumisen ja tavanomaisen asumisen väliin asettuvia asumisratkaisuja. Maamme väestö vanhenee nopeaa tahtia, ja välimuotoisen asumisen ratkaisujen kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia
Julkaistu 9.3.2020 klo 10.33, päivitetty 13.3.2020 klo 12.54
  • FI
  •  
  • SV