Hyppää sisältöön

Lähiöohjelma 2020–2022 – hyvinvointia ja elinvoimaa

Ajankohtaista

Lähiöohjelman rahoittamat kohteet valittu

22.6.2020
Lähiöohjelmaa vuosina 2020-2022 toteuttavat hankkeet on valittu. Ohjelma tukee lähiöiden kehittämistä erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa ja tuottaa tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi.
Kaikki ajankohtaiset

Suomen suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020-2022 toteutettavassa lähiöohjelmassa. Tavoitteena on asuinalueiden kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen myönteinen kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta.

Lähiöohjelma 2020-2022
© Kuva: Mikael Ahlfors

Kolmivuotisessa lähiöohjelmassa 2020–2022 haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:

 • ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
 • lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
 • edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
 • turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

Ohjelma on tarkoitettu Suomen suurimmille kaupungeille, joiden lähiöitä on tarpeen kehittää. Ohjelmaan osallistuvat kunnat laativat kolmivuotiset kehittämissuunnitelmat valitsemiinsa lähiöihin. Suunnitelmissa tulee huomioida kokonaisvaltaisuus, poikkihallinnollisuus sekä ohjelman strategiset linjaukset ja kehittämisteemat.

Strategisten linjausten mukaan lähiöiden kehittämisen tulee niveltyä koko kaupungin kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen, alueellista eriytymistä vähennetään monipuolisella yhteistyöllä ja lähiöitä kehitetään tietoon perustuen.

Ohjelman kehittämisteemat ovat:
 1.  Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia
 2.  Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta
 3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
 4. Hiilineutraalisuus tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
 5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
 6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
 7. Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiöitä

Ohjelmassa tuetaan myös tutkimushankkeita, jotka tuottavat tietoa lähiöiden tilasta ja kehityksestä sekä tukevat ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ohjelmaa toteuttamaan on perustettu yhteistyöryhmä.

Haku ohjelmaan

Kuntien ja tutkimushankkeiden haku lähiöohjelmaan oli käynnissä keväällä 2020. 

  Ohjelmaan voivat hakea Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit. Kaupungit osallistuvat ohjelmaan kokonaisvaltaisilla lähiön tai lähiöiden kehittämishankekokonaisuuksilla, jotka perustuvat ohjelman tavoitteisiin ja kehittämisteemoihin.

  Ohjelmaan voivat hakea myös tutkimuslaitokset lähiöihin liittyvillä tutkimushankkeilla. Tutkimushankkeiden tulee vastata ohjelman tavoitteisiin ja edistää niiden toteutumista. Tutkimushankkeilla tuotetaan tietoa lähiöiden tilasta ja alueellisesta eriytymisestä sekä tietoa lähiöiden kehittämiseksi ja elinvoiman edistämiseksi. Tutkimuksella vahvistetaan ohjelman tavoitteiden tai kehittämisteemojen vaikuttavuutta.

  Ohjelmakaudella 2020-2022 ympäristöhallinnon rahoitusta on tarjolla yhteensä 21 miljoonaa euroa.

  Lisätietoja

  Neuvotteleva virkamies Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 195, jaana.nevalainen@ym.fi

  Muiden ministeriöiden toimenpiteiden osalta lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:

  oikeusministeriö: asiantuntija Mia Luhtasaari, mia.luhtasaari@om.fi

  opetus- ja kulttuuriministeriö: neuvotteleva virkamies Merja Niemi, merja.niemi@minedu.fi

  sisäministeriö: poliisiylitarkastaja Heidi Kankainen, heidi.kankainen@intermin.fi

  sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, vesa.pekkola@stm.fi

  työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija Olli Voutilainen, olli.voutilainen@tem.fi

  Sivua on päivitetty 22.6. lisätty tieto haun päättymisestä ja haussa valituista hankkeista.

  Julkaistu 28.1.2020 klo 12.52, päivitetty 22.6.2020 klo 7.50