Hyppää sisältöön

Arktiset meret happamoituvat

Uutinen 6.5.2013 klo 9.00

Arktiset meret happamoituvat

Kuva: Emma Eliasson.

Arktiset meret happamoituvat ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Happamoitumista käsittelevät tutkimustulokset julkistettiin 6.5. Bergenissä. Arktisen neuvoston AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) -työryhmä luovuttaa arviointiraportin happamoitumisesta ja siihen liittyvät suositukset neuvoston ulkoministerikokoukselle 15.5. Kiirunassa.

Acidification in the Arctic Ocean -raportin mukaan meret eivät enää pysty sitomaan riittävästi ihmistoiminnan aiheuttamaa hiilidioksidia eivätkä muita ilmakehän hiiliyhdisteitä, minkä seurauksena merivesi happamoituu. Happamoituminen on ollut nopeinta meren pintaosissa. Valtamerten pintavesien happamuus on kohonnut keskimäärin 30 prosenttia verrattuna teollista vallankumousta edeltäneeseen aikaan.

Merien happamoitumista esiintyy maailman kaikilla merialueilla, mutta Pohjoisella Jäämerellä happamoituminen on ollut erityisen nopeaa ja laajaa. Kylmyys vauhdittaa happamoitumista: mitä kylmempää vesi on, sitä nopeammin hiilidioksidi sitoutuu lisäten happamuutta. Sulavien jäätiköiden ja jokivesien tuomien makeiden vesimassojen vuoksi Pohjoinen Jäämeri on myös kemiallisesti alttiimpi happamoitumiselle. Lisäksi jääpeitteen yhä nopeampi sulaminen kesäisin kasvattaa sulaa merialuetta, mikä entisestään kiihdyttää ilmiötä.

Happamoituminen vaikuttaa eri tavalla eri eliölajeihin: joitakin se voi suosia ja toisia jopa uhata paikallinen sukupuutto. Tutkimustulosten mukaan ääni liikkuu paremmin happamoituneessa vedessä, mikä lisää merieliöiden stressiä, vaikeuttaa niiden lisääntymistä ja ravinnonhankintaa sekä aiheuttaa ongelmia mm. suunnistamisessa. Happamoituminen haittaa myös kalkkikuoristen eliöiden, kuten rapujen, simpukoiden kalkkikuoren muodostumista.

Happamoitumisesta on havaintoja jo useiden vuosikymmenten ajan, mutta vasta viime aikoina on ymmärretty tilanteen vakavuus. Raportissa todetaan, että tarvitaan vielä runsaasti lisätietoa ilmiön vaikutuksista esimerkiksi ekosysteemien ravintoketjuun ja ravintoverkkoihin ja tätä kautta ihmisyhteisöihin. Happamoitumisen lisäksi arktista aluetta koettelevat myös muut ympäristön muutokset.

  • FI
  •  
  • SV