Hyppää sisältöön

Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyö

Suomi ja Viro ovat tehneet luonnonsuojelun yhteistyötä vuodesta 1991. Yhteistyötä tehdään muun muassa seuraavissa asioissa

 • luonnonsuojelualueiden ja Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön suunnittelu, ennallistaminen, asiakastutkimukset ja luontokasvatus
 • perinnebiotooppien hoito
 • haitalliset vieraslajit
 • vaikutusten arviointi
 • kolmikantaisen Suomi-Viro-Venäjä -yhteistyön aloittaminen.

Suomi ja Viro käsittelevät yhdessä myös Euroopan unionin luonto ja lintudirektiiveihin liittyviä kysymyksiä.

Yhteistyötä ohjaa molempien maiden edustajista koostuva työryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen puheenjohtajina toimivat Suomen ja Viron ympäristöministeriöiden edustajat.

Työryhmässä ovat Suomesta edustettuina

 • ympäristöministeriö
 • Metsähallitus
 • Suomen ympäristökeskus
 • Suomen ympäristökeskus
 • tutkimuslaitokset
 • elinkeino-, liikenne- ja ymparistökeskukset.

Virosta mukana ovat

 • ympäristöministeriö
 • ympäristövirasto
 • Metsähallitus
 • tutkimuslaitokset.

Lisätietoja

Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, p. +358 295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erikoissuunnittelija Mikael Nordström, Metsähallitus, p. 0400 445 234 etunimi.sukumini@metsa.fi

Julkaistu 5.3.2013 klo 13.34, päivitetty 28.7.2016 klo 14.08