Fennoskandian vihreä vyöhyke täydentyi Murmanskin Hiipinän kansallispuistolla

Tiedote 28.2.2018 klo 13.41
Hiipinän kivinen tunturimaisema
© Kuva: Dmitry Ryabov / WWF Russia

Venäjälle on perustettu 19.2.2018 kaksi uutta kansallispuistoa, Hiipinän kansallispuisto Murmanskin alueelle ja Kodar Baikalin alueelle.

Hiipinän kansallispuisto sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Suomen rajasta, Kuolan niemimaan keskiosassa. Uusi kansallispuisto tulee osaksi Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseutujen suojelualueista koostuvaa Fennoskandian vihreää vyöhykettä.

Lajistoltaan ja geologialtaan arvokas Hiipinän kansallispuisto on tuntureista, lumenviipymäalueista, pohjoisista havumetsistä ja tundrasta koostuva yli 84 000 hehtaarin alue. Kivistöltään Hiipinä on Suomen tuntureita monipuolisempi ja alueelta löytyy monia harvinaisia kasvilajeja. Suomalainen geologi ja professori Wilhelm Ramsay kartoitti aluetta useaan otteeseen jo 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Hänen mukaansa on nimetty Hiipinässä tavattu ramsayiitti-mineraali.

Saamelaisten muinaisten riittipaikkojen myötä Hiipinä on mielenkiintoinen myös kulttuurihistoriansa puolesta. Jo nykyisin suositun luontomatkailukohteen suojelemisesta on keskusteltu 1990-luvulta lähtien. Kansallispuiston perustamista viivyttivät muun muassa alueen kaivostoimintaan liittyvät kysymykset.

Pitkän linjan luonnonsuojeluyhteistyötä

Suomi on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Venäjän kanssa suojelualueverkoston kehittämiseksi 1970-luvulta lähtien muun muassa työryhmien, hankkeiden, tutkimusretkien ja yhteisjulkaisujen muodossa. Luonnonsuojeluyhteistyön tavoitteena on edistää pohjoisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä molemmin puolin rajaa.

Vuonna 1985 perustettu suomalais–venäläinen luonnonsuojelutyöryhmä kehittää aktiivisesti luonnonsuojeluyhteistyötä Suomen ja Luoteis-Venäjän eri alueiden välillä. Poikkihallinnollisessa ja -tieteellisessä työryhmässä seurataan Suomen ja Venäjän ajankohtaisia luonnonsuojelukysymyksiä, uhanalaisten lajien suojelua ja ympäristökasvatusta sekä tuetaan suojelualuehankkeiden toteutumista.

Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on niin sanottu puistoparitoiminta suomalaisten kansallispuistojen ja Luoteis-Venäjän kansallispuistojen välillä. Käytännön kumppanina on Suomessa toiminut Metsähallituksen Luontopalvelut. Puistopariyhteistyön piiriin kuuluvat muun muassa suomalais–norjalais–venäläinen Inari-Pasvik-suojelualue Koillis-Lapissa, Oulanka–Paanajärvi Kuusamossa molemmin puolin rajaa, Ystävyydenpuisto Kuhmossa ja Kostamuksessa sekä vuonna 2017 perustettu Hossan kansallispuisto Suomussalmella. Hiipinän kansallispuistolle kaavaillaan puistopariyhteistyötä Suomen Lapissa sijaitsevien kansallispuistojen kanssa.

Helmikuussa Venäjälle perustetut kaksi uutta kansallispuistoa ovat jatkoa maassa viime vuonna vietetyn ympäristövuoden päätöksille uusista luonnonsuojelualueista. Viime vuonna Venäjälle perustettiin neljä uutta luonnonsuojelualuetta, muun muassa Laatokan saariston kansallispuisto ja Itäisen Suomenlahden luonnonpuisto.

Valokuvia Hiipinästä median käyttöön (kuvalähde: Dmitry Ryabov / WWF Russia):

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250198, etunimi.sukunimi@ym.fi

Suomalais-venäläisen luonnonsuojelutyöryhmän puheenjohtaja, tutkimusyhteistyöpäällikkö Aimo Saano, Metsähallituksen Luontopalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi, p. 0400 346 467

Suomalais-venäläisen luonnonsuojelutyöryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Tapio Lindholm, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, 0295 251 379