Lataa uusi esite: Luontoa turvataan yhteistyössä yli rajan

Uutinen 26.2.2018 klo 16.19
karhu
© Kuva: Tuomo Björksten, ympäristöhallinnon kuvapankki

Suomen, Venäjän ja Norjan rajojen läheisyydessä sijaitsee luonnoltaan monimuotoisia vanhoja metsiä, soita sekä vesistöjä, joista osa on säilyttänyt luonnontilaisuutensa jäätyään syrjäisen sijaintinsa vuoksi aktiivisen käytön ulkopuolelle. Monet arvokkaista luontoalueista ovat nykyään suojeltuja rajan eri puolilla. Arvokkaita elinympäristöjä on jäljellä myös suojelualueiden ulkopuolella.

Rajaseudulla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kohtaa useamman maan arvot ja odotukset luonnolle ja luonnonvarojen käytölle. Myös hallinnon prioriteetit, resurssit ja toimintatavat eroavat maiden välillä. Monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet ja keinot on sovitettava yhteen rajojen molemmin puolin sekä yhteisessä dialogissa.

Tuore ”Luontoa turvataan yhteistyössä yli rajan” -esite valottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä lajien luontaisten, maiden rajat ylittävien elinympäristöjen turvaamisessa. Esite on osa Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseutujen luonnonsuojelualueista muodostuvaa Fennoskandian vihreää vyöhykettä varten tuotettuja materiaaleja.