Hyppää sisältöön

Monimuotoinen vihreä vyöhyke turvataan yhdessä

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen suojelualueiden verkosto

 • turvaa lajien ja elinympäristöjen säilymistä
 • toimii eliöpopulaatioiden lähteenä vyöhykkeen ulkopuolisille alueille
 • tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 
 • tuottaa ihmisille henkistä ja fyysistä terveyttä sekä hyvinvointia
Oulangan kansallispuisto
© Kuva: Kalervo Ojutkangas/YHA Kuvapankki

Elinympäristöt pirstoutuvat ja lämpenevät

Muutokset lajien elinolosuhteissa ovat vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle myös vihreällä vyöhykkeellä.

Lajien luontaisten elinympäristöjen häviäminen sekä pirstoutuminen muun muassa tehostuneen maan- ja luonnonvarojen käytön vuoksi pienentää populaatioiden kokoa. Samanaikaisesti ilmastonmuutos heikentää luonnon omaa toimintakykyä. Kilpailu uusien haitallisten vieraslajien kanssa lisää lajistoon kohdistuvia paineita.

Yhteistyötä yli rajojen

Luonto ei tunne rajoja. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä, sekä suojelualueiden että maiden rajojen yli.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tekevät yhteistyötä kolme maata:

 • Suomi
 • Venäjä
 • Norja

Yhteisymmärryspöytäkirja vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi allekirjoitettiin vuonna 2010. Yhteistyön painopisteistä on sovittu vihreän vyöhykkeen strategiassa, joka valmistui vuonna 2016.  Keskeinen tavoite on suojelualueiden välisen kytkeytyneisyyden edistäminen.

Vihreää vyöhykettä kehitetään projekteissa ja hankkeissa, joissa lähtökohtana tai tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tai luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen vihreällä vyöhykkeellä.

Lisäksi vyöhykettä kehitetään osana olemassa olevaa toimintaa, kuten alueidenkäytön suunnittelua, jossa otetaan huomioon vyöhykkeen luonnon arvot sekä kytkeytyneisyys.

Vihreän vyöhykkeen kehittämistä ohjaavat ja seuraavat:

 • maiden kansalliset työryhmät
 • alueellisia toimijoita yhteenkokoava kolmikantainen työryhmä
 • ministeriöiden välinen kolmikantainen ohjausryhmä

Suomesta mukana kuusi maakuntaa

Paikallistoimijat ovat avainasemassa vihreän vyöhykkeen tulevaisuuden ratkaisemisessa.

Suomessa vihreää vyöhykettä kehittävät yhdessä joukko toimijoita, muun muassa:

Julkaistu 17.3.2014 klo 17.23, päivitetty 27.3.2017 klo 18.29
 • FI
 •  
 • EN