Pohjoismaiden ja Venäjän yhteinen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma ottaa vastaan hanke-ehdotuksia

Uutinen 6.4.2017 klo 15.21

Pohjoismaiden ja Venäjän välisen ympäristö- ja ilmastoyhteistyön ohjelman (PECC) tavoitteena on edistää välittömien ympäristö- ja ilmastoparannuksien saavuttamista Luoteis-Venäjällä ja johtaa välillisiin parannuksiin myös Pohjoismaissa, Baltian maissa ja koko Barentsin alueella. Tavoitteeseen pyritään tukemalla alue- ja paikallistason hankkeita Luoteis-Venäjällä.

Rahoitusta on tarjolla verkostoitumiseen, tiedonvälitykseen, valmiuksien kehittämiseen sekä varuste-, tekniikka- ja infrastruktuuri-investointeihin seuraavilla aloilla:

  • uusiutuvat energianlähteet
  • energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen
  • entistä puhtaampi tuotanto ja kestävä kulutus
  • kestävä kaupunki- ja maankäytön suunnittelu sekä luonnonsuojelu.

Rahoitusta voidaan myöntää kumppanuuksille, joissa on mukana ei-kaupallisia toimijoita alue- ja kuntatasolta, laitoksia, järjestöjä tai viranomaisia ja niitä vastaavia hyväksyttyjä kumppaneita. Kaupalliset toimijat eivät voi hakea rahoitusta tai toimia kumppaneina, mutta ne voivat tarjota asiaankuuluvaa tekniikkaa ja palvelua järkevin taloudellisin ehdoin. Valituille ehdotuksille voidaan myöntää 30 000–200 000 euron rahoitus, mikäli ne täyttävät tietyt yhteisrahoitusvaatimukset.

Ohjelman kokonaisrahoitus on 1,1 miljoonaa euroa, josta vastaavat Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Barents Hot Spots Facility -rahasto (BHSF).

Hakuprosessia ja -ilmoitusta koskevat tiedustelut tulee lähettää järjestelmän kautta viimeistään 12. huhtikuuta 2017.

Lisätietoja

Satu Reijonen, Pohjoismaiden neuvosto, p. +45 33 96 02 00, sare@norden.org