Hyppää sisältöön

Strategia 2020

Strategia Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi vuoteen 2020 mennessä määrittelee yhteiset tavoitteet kolmikantaiselle yhteistyölle Suomen, Venäjän ja Norjan kesken vihreällä vyöhykkeellä.

Strategia on valmisteltu osallistavassa prosessissa kolmen maan avaintoimijoiden kesken vuoden 2014 aikana. Se hyväksyttiin kaikissa kolmessa maassa vuonna 2016.

Visio vuoteen 2020 mennessä

Patvinsuo
© Kuva: Tapio Heikkilä/YHA Kuvapankki

Vuoteen 2020 mennessä vision mukaan Fennoskandian vihreä vyöhyke on kehitetty laajasti tunnetuksi rajat ylittävän yhteistyön mallialueeksi luonnon monimuotoisuuden suojelusta, sosiaalisesta hyvinvoinnista ja ympäristöllisesti kestävästä taloudellisesta kehityksestä, joiden lähtökohtana on alueen ainutlaatuinen luonto, geologinen monimuotoisuus sekä kulttuuriperintö. 

Rajat ylittäviä hankkeita

Strategiaa toimeenpannaan yhteistyöhankkeilla sekä sisällyttämällä luonnon monimuotoisuuden tavoitteita muuhun yhteiskuntaan sekä rajat ylittävään yhteistyöhön.

Uusia hankkeita suunnitellaan parhaillaan suomalaisten, venäläisten ja norjalaisten toimijoiden kesken.

Lisätietoja: Fennoskandian vihreän vyöhykkeen verkoston kehittämisen asiantuntijapalvelut vaihe II (syke.fi)

 

Julkaistu 1.9.2016 klo 15.05, päivitetty 16.3.2017 klo 16.36
  • FI
  •  
  • EN