Lausuntopyyntö Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Uutinen 19.10.2018 klo 15.38

Tanskan viranomaiset ovat esittäneet ympäristöministeriölle pyynnön palautteen antamisesta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan putkiosuuden luoteisen reittivaihtoehdon ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat Suomeen.

Ympäristöministeriö puolestaan pyytää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä. Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 14.12.2018 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi