Hyppää sisältöön

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismailla on pitkä perinne ympäristöyhteistyössä. Yhteistyötä tehdään:

 • ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen edistämiseksi
 • kemiallisten aineiden sekä tuotteiden kemikaalien riskien vähentämiseksi
 • merien ja merten luonnonvarojen suojelemiseksi
 • luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä
 • kiertotalouden ja kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi.

Lisäksi yhteistyötä tehdään aluesuunnitteluun ja rakentamiseen liittyen.

Ympäristöministeriön kannalta tärkein yhteistyöelin on hallitusten välinen Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismaiden neuvosto puolestaan on maiden parlamenttien välinen elin.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa ympäristö- ja ilmastoasioista vastaavat ympäristöministerit, jotka kokoontuvat noin kaksi kertaa vuodessa. Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismainen ympäristöyhteistyö perustuu ympäristö- ja ilmastoyhteistyön toimintaohjelmaan sekä Pohjolan ja sen lähialueiden kestävän kehityksen strategiaan.

Ympäristöyhteistyötä varten on perustettu kuusi pysyvää työryhmää. Työryhmien sivut löytyvät:

 • Ympäristö-ja ilmastoministerineuvoston sivuilta
 • Pohjoismainen kiertotalouden työryhmä (NCE)
 • Pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä (NKL)
 • Pohjoismainen kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä (NKE)
 • Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM)
 • Pohjoismainen meri- ja rannikkoalueiden työryhmä (NHK)
 • Pohjoismainen ympäristö- ja taloustyöryhmä (NME) (yhteinen finanssisektorin kanssa)

Ympäristöpalkinto ja ympäristömerkki

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai järjestölle, joka on edistänyt ympäristönsuojelua. Palkinnon teema vaihtelee vuosittain.

Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsen pyrkii antamaan mahdollisimman puolueetonta tietoa kulutustuotteiden ja palvelujen ympäristökuormituksesta. Merkki on ensimmäinen monikansallinen ympäristömerkki.

Pohjoismainen yhteistyö Venäjällä, Baltian maissa ja arktisella alueella

Pohjoismaille on tärkeää löytää ratkaisuja myös lähialueen ympäristökysymyksiin. Pohjoismaiden ministerineuvosto on tarkkailijajäsen Arktisessa neuvostossa ja seuraa Barentsin euroarktisen neuvoston toimintaa. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Arktinen neuvosto ja Barentsin euroarktinen neuvosto osallistuvat EU:n pohjoisen ulottuvuuden toimenpideohjelman toteutukseen lähialueyhteistyössään.

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa arktisilla alueilla ohjaa arktinen yhteistyöohjelma.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Pohjoismaiden investointipankki (NIB) rahoittavat ympäristöprojekteja lähialueilla.

Raja-alueyhteistyö, aluesuunnittelu ja rakentaminen

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ympäristöalan rajayhteistyötä Merenkurkun neuvostossa sekä Pohjoiskalotin neuvostossa. Suomella on ollut pitkään yhteisiä rajavesistöjä koskevat sopimukset Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa.

Aluesuunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien viranomaisten keskeisiä yhteistyötapaamisia ovat vuosittaiset

 • Nordisk Planmöte
 • Nordisk Byggmyndighetsmöte NBM
 • Nordic Build

Nordregio on aluekehitykseen ja kaavoitukseen keskittynyt pohjoismainen tutkimuskeskus.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kaarina Saramäki, p. 050 514 9839, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.6.2019 klo 9.45, päivitetty 7.6.2019 klo 9.47