Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismailla on pitkä perinne ympäristöyhteistyössä. Yhteistyötä tehdään
  • luonnon- ja ympäristönsuojelun

  • luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä

  • kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi.

Lisäksi yhteistyötä tehdään aluesuunnitteluun ja rakentamiseen liittyen.

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Ympäristöministeriön kannalta tärkein yhteistyöelin on hallitusten välinen Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismaiden ministerineuvostossa ympäristöasioista vastaavat ympäristöministerit, jotka kokoontuvat noin kolme kertaa vuodessa. Pohjoismainen neuvosto puolestaan on maiden parlamenttien välinen elin.

Pohjoismainen ympäristöyhteistyö perustuu ympäristöyhteistyön toimintaohjelmaan sekä Pohjolan ja sen lähialueiden kestävän kehityksen strategiaan.

Ympäristöyhteistyötä varten on perustettu seitsemän työryhmää (linkit vievät Pohjoismaisen ministerineuvoston sivuille)

Ympäristöpalkinto ja ympäristömerkki

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai järjestölle, joka on edistänyt ympäristönsuojelua. Palkinnon teema vaihtelee vuosittain.

Pohjoismainen ympäristömerkki "joutsen" pyrkii antamaan mahdollisimman puolueetonta tietoa kulutustuotteiden ja palvelujen ympäristökuormituksesta. Merkki on ensimmäinen monikansallinen ympäristömerkki.

Pohjoismainen yhteistyö Venäjällä, Baltian maissa ja arktisella alueella

Pohjoismaille on tärkeää löytää ratkaisuja myös lähialueen ympäristökysymyksiin. Pohjoismaiden ministerineuvosto on tarkkailijajäsen Arktisessa neuvostossa ja seuraa Barentsin euroarktisen neuvoston toimintaa. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Arktinen neuvosto ja Barentsin euroarktinen neuvosto osallistuvat EU:n pohjoisen ulottuvuuden toimenpideohjelman toteutukseen lähialueyhteistyössään.

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa arktisilla alueilla ohjaa ympäristösektorin strategia ilmastosta ja ympäristömyrkyistä arktisella alueella.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Pohjoismaiden investointipankki (NIB) rahoittavat ympäristöprojekteja lähialueilla.

Raja-alueyhteistyö, aluesuunnittelu ja rakentaminen

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ympäristöalan rajayhteistyötä Merenkurkun neuvostossa sekä Pohjoiskalotin neuvostossa. Suomella on ollut pitkään yhteisiä rajavesistöjä koskevat sopimukset Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa.

Aluesuunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien viranomaisten keskeisiä yhteistyötapaamisia ovat vuosittaiset

  • Nordisk Planmöte

  • Nordisk Byggmyndighetsmöte NBM

  • Nordic Build.

Nordregio on aluekehitykseen ja kaavoitukseen keskittynyt pohjoismainen tutkimuskeskus.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kaarina Saramäki, p. 050 514 9839, etunimi.sukunimi@ym.fi

Tiilikainen: Pohjoismaiden otettava Euroopan ilmastojohtajuus 31.10.2018
”Pohjoismaiden on yhteisesti otettava Euroopan ilmastojohtajuus. Nyt kun Saksa hakee suuntaa ja Iso-Britannia on Brexitin pyörteissä, Pohjoismaita tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Olemme yhteenlaskettuna maailman 11. suurin talous: yhdessä meillä on merkitystä – ja myös halua ja kykyä puskea ilmastotyötä eteenpäin ja näyttää suuntaa”, totesi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pohjoismaiden ympäristöministerien kokouksessa Oslossa tänään.
Lue lisää
Ministeri Tiilikainen pohjoismaiseen ympäristöministerikokoukseen Osloon – asialistalla merten muoviroskat ja ilmastokysymykset 28.4.2017
Maatalous - ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edustaa Suomea Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöministerikokouksessa Oslossa 2.5.
Lue lisää
Julkaistu 14.5.2013 klo 16.17, päivitetty 27.11.2018 klo 11.18