Hyppää sisältöön

Suomen ja Venäjän luonnonsuojeluyhteistyö

Suomen ja Venäjän rajavyöhyke on pohjoisen havumetsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Suomella ja Venäjällä on vastuu tämän luonnonperimän säilymisestä.

Suojelualueet

Keskeinen osa Suomen ja Venäjän luonnonsuojeluyhteistyötä on tehostaa kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanoa alueella, parantaa suojelualueiden kytkeytyneisyyttä ja perustaa uusia suojelualueita.

Venäjän Federaatio on helmikuussa 2013 perustanut laaja-alaisen kansallispuiston Äänisen niemimaalle, joka rajoittuu Vienanmereen, Arkangelin alueen luoteisosassa. Vuonna 2007 se vahvisti asetuksen, jolla perustetaan Kalevalan kansallispuisto -niminen valtion laitos. Kalevalan kansallispuisto sijaitsee Kostamuksen kaupungin hallinnoimalla alueella Karjalan Tasavallassa ja rajoittuu Suomen rajaan Suomussalmen kohdalla.

Muita Suomen ja Venäjän yhteistyön tuloksena syntyneitä suojelualueita ovat muun muassa Kuhmossa ja Kostamuksessa sijaitseva Ystävyyden puisto sekä Vodlajärven ja Paanajärven kansallispuistot Karjalan tasavallassa.

Suomen ja Venäjän luonnonsuojeluyhteistyön tärkeä osa on Fennoskandian vihreä vyöhyke. Se on Suomenlahdelta Barentsinmerelle ulottuva perustettujen ja suunnitteilla olevien suojelualueiden verkosto, joka sijoittuu Suomen ja Venäjän sekä pohjoisessa myös Norjan raja-alueelle. Barentsin ympäristöministerikokouksessa Norjassa allekirjoitettiin 19.2.2010 yhteisymmärryspöytäkirja Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämisestä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti Suomen, Venäjän ja Norjan yhteistyönä.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vuoden 2013 lopulla hankkeen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda laajapohjainen kansallinen yhteistyöverkosto Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tunnettavuuden lisäämiseksi sekä kehittää toiminta- ja viestintämalleja luonnon monimuotoisuuden ja alueen kestävän käytön parantamiseksi sekä alueellisen kestävän kehityksen edistämiseksi rajan molemmin puolin.

Suomen ja Venäjän raja-alueella on kaksi biosfäärialuetta: Pohjois-Karjalan biosfäärialue Suomessa sekä Lapin biosfäärialue Kuolassa, Venäjällä.

Yhteistyöfoorumeja ja ohjelmia

Suomalais-venäläinen luonnonsuojelutyöryhmä edistää suojelualueiden perustamista ja uhanalaisten lajien suojelua Suomessa ja Luoteis-Venäjällä sekä kehittää yhteistyötä alueiden luonnonsuojelualueiden välillä.

Suomen ja Venäjän kahdenvälisen yhteistyön koordinoimiseksi aloitettiin vuonna 1997 Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittämisohjelma.

Pohjoismaiden ja Venäjän välistä luonnonsuojeluyhteistyötä koordinoidaan Barentsin alueen kansainvälisen luonnonsuojeluverkoston kautta .

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, p. 050 301 4721, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 28.3.2013 klo 10.19, päivitetty 19.5.2016 klo 13.17