Hyppää sisältöön

Vesiensuojelun yhteistyö Venäjän kanssa

Vesiensuojelun yhteistyöllä pyritään vähentämään Suomenlahden kuormitusta ja Itämerta uhkaavia ympäristöriskejä. Pietari on Suomenlahden suurimpana kuormittajana ollut ympäristöministeriön tärkein kumppani. Yhteistyötä toteutetaan myös muualla Luoteis-Venäjällä.

Pietarin vesilaitosyhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on ollut vähentää Pietarin kaupungin jätevesikuormitusta. Pietarin vesilaitos käsittelee 98 prosenttia jätevesistään Itämeren suojelukomission suositusten mukaisesti.

Ympäristöministeriö on rahoittanut yhteistyöhankkeita Pietarin vesilaitoksen kanssa yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomi on osallistunut hankkeisiin Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston kautta yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Merkittävimpiä saavutuksia ovat olleet

  • lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen,
  • pohjoisen jätevedenpuhdistamon lietteenpolttolaitoksen rakentaminen,
  • tehostetun fosforinpoiston käyttöönotto jätevedenpuhdistamoilla sekä
  • Helsingin Veden ja Pietarin välinen yhteistyö,
  • Nevan kokoojaviemäritunnelin rakentaminen.

Ympäristöministeriö on tukenut suomalaisia yrityksiä, jotka ovat toimittaneet Pietariin laitteistoja sekä valmistelleet ja valvoneet hankkeita. Investoinnit jätevedenpuhdistuksen perusinfrastruktuuriin, tehostettuun fosforinpoistoon sekä laitosten käyttöön ja kunnossapitoon ovat vähentäneet Pietarin Itämerta rehevöittävää fosforikuormitusta yli 2 000 tonnilla vuodessa.

Leningrad, Viipuri, Sosnovyi Bori ja Petroskoi

Leningradin alueen kaupunkien vesiensuojeluhankkeita toteutetaan Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusyhteistyössä. Ympäristöministeriö avusti 1,4 miljoonalla eurolla neljän kaupungin - Hatsinan, Tihvinän, Pikalevon ja Kirovskin - vesihuollon kehittämisohjelmaa, joka oli 20 miljoonan euron investointihanke.

Viipurissa on kokeiltu fosforinpoistoa jätevedenpuhdistamolla kemiallisella fosforinpoistomenetelmällä. Hankkeen tavoitteena oli Itämeren suojelukomission suosituksen mukainen fosforinpoisto. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä selvitetään NEFCO:n johdolla.

Jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointeja Sosnovyi Borin kaupungissa rahoittivat Sosnovyi Borin lisäksi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO, pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto sekä ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön rahoitus kohdistui kemialliseen fosforinpoistoon ja hankintojen avustamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,9 milj. euroa.

Petroskoissa toteutetaan investointiohjelmaa, joka parantaa Petroskoin juomaveden laatua sekä jätevesien käsittelyä. Hanketta rahoittavat Petroskoin kaupungin, Venäjän federaation ja Karjalan tasavallan lisäksi NEFCO, Pohjoismaiden investointipankki, Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto sekä ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön rahoitus kohdistuu pääosin hankintojen avustamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 32 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustus on 2 miljoonaa euroa.

Kaliningradin jätevedenpuhdistamo

Kaliningradin jätevedenpuhdistamo avattiin kesäkuussa 2017. Puhdistamon käyttöönotolla on vaikutusta koko Itämereen. Kaliningrad on ollut pitkään yksi Itämeren suurimmista jäljellä olevista pistekuormittajista, kun lähes puolen miljoonan asukkaan jätevedet ovat päässeet sellaisenaan mereen. Jätevedenpuhdistamo vähentää Itämereen tulevaa fosforikuormaa 120 tonnia ja typpipäästöjä 300 tonnia vuodessa. Itämeren pääaltaaseen Itämeren maista kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta nämä vastaavat 0,7 ja 0,08 %. Käsittely täyttää Itämeren suojelukomission HELCOMin suositukset fosforin ja orgaanisen aineen osalta, mutta typenpoistoon tarvitaan vielä lisäinvestointeja.

Puhdistamon kustannukset olivat noin 70 miljoonaa euroa. Hankkeen suurin rahoittaja oli Venäjän valtion erityisrahasto. Hanke sai suoraa lahjarahoitusta Ruotsin valtiolta sekä Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastosta, jonka kautta myös Suomi osallistui hankkeen rahoitukseen.

Luoteis-Venäjän maatalouden ympäristöyhteistyö

Samalla kun kuormitus kunnallisista lähteistä Suomenlahteen on pienentynyt merkittävästi, Luoteis-Venäjän elintarviketuotannon, erityisesti suurten eläintilojen, ravinnepäästöt ovat kasvava ympäristöriski. Ympäristöministeriö on yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, NEFCO:n ja Leningradin alueen maatalouskomitean kanssa tukenut maatalouden ympäristöyhteistyötä Leningradin alueella. Yhteistyössä on mm. laadittu kestävien maatalouskäytäntöjen ohjeita, selvitetty suurtilojen lannankäsittelyn teknisiä ja taloudellisia vaihtoehtoja sekä kehitetty Laatokan rannalla sijaitsevan Novoladozkyn karjatilan lannankäsittelyä.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio, p. 050 581 9618, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 14.3.2013 klo 14.30, päivitetty 29.8.2017 klo 13.16