Hyppää sisältöön

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVAn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Suunnitelmien  ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA tarkoittaa niiden vaikutusten arviointia valmistelun osana.

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia säätelee ns. Espoon sopimus (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Suunnitelmien tai ohjelmien valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskee Espoon sopimukseen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja. Sopimusten osapuolina olevilla valtioilla on oikeus osallistua toisessa valtiossa käynnissä olevaan YVAan tai SOVAan, mikäli arvioitavan hankkeen, suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset kohdistuvat kyseiseen valtioon.

Ympäristöministeriö toimii Suomen toimivaltaisena viranomaisena YVAan ja SOVAan liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa.

Käynnissä olevat hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit

Käynnissä olevat suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnit

Kansalliset YVA-menettelyt ja ydinenergiahankkeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat kansallisista YVA-menettelyistä.

Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 02952 50246

Julkaistu 13.1.2016 klo 15.02, päivitetty 17.4.2020 klo 14.46