Davvi-tuulivoimahanke Norjassa ja mahdollinen Utsjoelle suunniteltu voimajohto

Grenselandet AS suunnittele Pohjois-Norjaan Finnmarkin lääniin tuulivoimahanketta ja sen liittämistä Norjan tai Suomen verkkoon.  Tuulivoimaloiden alue kattaa noin 78 neliökilometriä ja sijaitsee Lebesbyn ja Tenon kunnissa tunturialueella. Hankkeen suunniteltu teho on maksimissaan 800 MW ja yksittäisiä laitoksia olisi 100-267. Yhden laitoksen tehoksi on suunniteltu 3-8 MW. Suomen rajalle johdettavalle voimajohdolle on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista rajanylityspaikkaa, Roavvegiedii/Utsjoki  ja Levajoki. Molemmat sijaitsevat Utsjoen kunnassa. Suomen puolen jatkon suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt. Grenselandetin yhteistyökumppanina Suomessa on St1.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Norja on ilmoittanut Suomelle Davvi-tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) käynnistymisestä. Hanke kuuluu YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin yleissopimuksen piiriin (Espoon sopimus).

Hankkeesta vastaavana toimii Grenselandet AS, joka on laatinut vaikutustenarviointiohjelman (vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa). Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus 1.11.- 8.12.2017 antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn sekä vaikutustenarviointiohjelman sisällöstä niiltä osin, kun merkittävät haitalliset vaikutukset kohdistuvat Suomeen.

Suomi päätti osallistua hankkeen YVA-menettelyyn. Kaikki annetut lausunnot ja mielipiteet on toimitettu Norjalle. Tälle nettisivulle ei kuitenkaan ole päivitetty yksityishenkilöiden mielipiteitä.

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjasta tiedon, että hankkeesta vastaava Grenselandet AS on ilmoittanut vetäytyvänsä suunnitellun voimajohdon rakentamisesta Suomeen, eikä suunnittele muiden voimajohtojen rakentamista Suomeen.

Seuraava vaiheessa Norja toimittaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Suomelle. Arviointiselostus tulee nähtäville ja siitä voi antaa lausuntoja ja mielipiteitä. Asian vireilletulosta ilmoitetaan.

Yleisötilaisuuden aineistot:

Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 8.11.2017 Utsjoen kunnantalossa
Tilaisuuden esitykset:

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat:

Lisätietoja:

Espoon sopimuksen soveltamisesta: neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio tai neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristöministeriö, puh. 0295 16001 (keskus), sähköposti: etunimi.sukunimi@ym.fi

Hankkeesta vastaava: Harald Dirdal, Grenselandet AS, sähköposti: etunimi.sukunimi@havgul.no 

Norjan YVA-menettelystä: ylitarkastaja Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet, puh. +47 470 24 543, etunimi.sukunimi@miljodir.no

Norjan lupamenettelystä:  Frode Berntin Johansen, sähköposti: ensimmäiset kirjaimet joka nimestä=kolme kirjainta@nve.no

 Davvi tuulivoimala, Norjan vesi- ja energiaviranomainen -sivu (norja ja saame)

 

Julkaistu 31.10.2017 klo 17.30, päivitetty 14.6.2019 klo 14.24