Fehmarninsalmen kiinteä yhteys Tanskan ja Saksan välillä

Tanskan ja Saksan väliselle Fehmarninsalmelle suunnitellaan kiinteää yhteyttä. Kiinteä yhteys tulisi 19 kilometriä pitkän Fehmarninsalmen poikki Rödbyhavnin (Lolland Tanskassa) ja Puttegardenin (Fehmarn Saksassa) välille, ja se koostuisi nelikaistaisesta moottoritiestä sekä kaksiraiteisesta rautatiestä. Hankkeesta vastaa Tanskan valtion omistama Femern A/S -yhtiö. Hankkeeseen sovelletaan Espoon sopimusta, jonka toimivaltainen viranomainen Suomessa on ympäristöministeriö.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristöministeriö sai kesäkuussa 2010 Tanskan ympäristöministeriöltä ja Saksan Schleswig-Holsteinin osavaltion tie- ja liikennelupaviranomaiselta ilmoituksen Tanskan ja Saksan välisen kiinteän yhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alkamisesta. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä siitä, aiheuttaako hanke merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomessa, minkä johdosta Suomen tulisi osallistua hankkeen YVA-menettelyyn. Suomi päätti osallistua hankkeen YVA-menettelyyn.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat (YVA-selostukset) ovat tulleet eri aikaan vireille Tanskan ja Saksan osalta. Tanskan YVA-selostukseen liittyvä kuuleminen järjestettiin Suomessa syksyllä 2013 ja Saksassa YVA-selostuksen kuuleminen oli vireillä 6.5.-5.6.2014. Suomen vastauksessa Tanskalle todettiin, ettei hankkeella katsota olevan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomessa. Vastaus Tanskan ympäristövaikutusten arvioinnin alla.

Kummankin maan YVA-menettelyt ovat päättyneet ja hankkeille on myönnetty lupa.

Saksan ympäristövaikutusten arviointi on päättynyt ja hankkeen lupapäätös on toimitettu Suomelle

Ympäristöministeriö pyysi näkemyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA), joka on tehty Tanskan ja Saksan välisen vedenalaisen tunnelin rakentamisesta ja koskee Saksan YVA-asiakirjoja Puttgartenin ja Saksan ja Tanskan rajan välillä Itämerellä. Hankkeesta vastaa Saksan puolella Tanskan valtion omistama Femern A/S-yhtiö ratasuunnittelun osalta ja tiesuunnittelun osalta LBV-SH, Niederlassung Lubeck, joka on valtion tie- ja liikenneviranomainen Schleswig-Holstaininissa.

Lausunnot tuli toimittaa ympäristöministeriöön kirjallisina viimeistään 26.8.2016.

Pikkukuva_Fehmarninsalmi_YVA_kartta.
Kuva: Ympäristövaikutusten arviointi, Fehmarninsalmen kiinteä yhteys

 

Saksa on myöntänyt luvan hankkeelle tammikuussa 2019. Saksan helmikuussa 2019 toimittamat lupa-asiakirjat:

Tanskan ympäristövaikutusten arviointi on päättynyt ja päätös on toimitettu Suomelle

Ympäristöministeriö pyysi näkemyksiä Tanskan ja Saksan välisen vedenalaisen tunnelin rakentamisesta syksyllä 2013 Tanskan ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeesta vastaavana toimii Tanskan valtion omistama Femern A/S-yhtiö. Ohessa Tanskan lähettämä materiaali, joka oli lausunnoilla sekä Suomen vastaus Tanskalle.

Hankkeen YVA-materiaalien, saatujen lausuntojen sekä oman harkinnan perusteella ympäristöministeriö katsoi, ettei hankkeella ole merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomessa. Suomi lähetti tästä vastauksen Tanskalle syyskuussa 2013.

Tanskan toukokuussa 2016 toimittamat lupa-asiakirjat:

Edellisen vaiheen asiakirjat (arviointiohjelma)

Tanskan ja Saksan toimittamat hankkeen YVA-menettelyä ja sen laajuutta koskevat asiakirjat:

Muita Tanskan ja Saksan toimittamia lisätietoja hankkeesta:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, p. 0400 143 937,   etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 21.3.2013 klo 15.24, päivitetty 12.9.2019 klo 9.16
  • FI
  •  
  • SV