Hyppää sisältöön

Kaivoshanke Kaunisvaarassa Pajalassa

Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa kaivostoimintaa harjoittava Kaunis Iron AB aikoo hakea lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Suomi osallistuu Ruotsin ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Ympäristöministeriö sai 28.1.2019 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä siitä, aiheuttaako hanke merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomessa, minkä johdosta Suomen tulisi osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja mitkä olisivat Suomeen kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja missä laajuudessa niitä pitäisi selvittää. Suomi päätti osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja lausunnossa esitettiin täydentämistarpeita Ruotsin arviointiohjelmaan. Vastuksessa pyydetään, että hankkeen ympäristövaikutusten aikana järjestettäisiin osallistumista myös Suomessa ja arviointiselostuksen valmistuttua tulisi pitää yleisötilaisuus. Annettu palaute on välitetty Ruotsille.

Lausunnolla olleet Ruotsin asiakirjat liittyen arviointiohjelmaa vastaavaan vaiheeseen:

Lisätietoja

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi: ympäristöministeriö, Sanna Käyhkö, etunimi.sukunimi@ym.fi, 029 5160 566

Julkaistu 4.2.2019 klo 14.50, päivitetty 15.3.2019 klo 11.56
  • FI
  •  
  • SV