Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi ja loppusijoittaminen Ruotsissa

Svensk Kärnbränslehantering AB suunnittelee Ruotsin Österhammarin kuntaan rakennusta lyhytkestoisen, matala- ja keskiaktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusäilytykseen. Loppuvarastoa suunnitellaan Formarkin ydinvoimalan yhteyteen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ruotsi on ilmoittanut Suomelle ydinjätteen kapselointilaitoksen ja ydinjätteen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-menettely). Hanke kuuluu YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin yleissopimuksen piiriin (Espoon sopimus).

Espoon sopimuksen menettely on loppuvaiheessa

Ruotsin käytetyn ydinjätteen välivarastoinnin, kapselointilailtoksen ja loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Espoon YVA-eleissopimuksen mukainen menettely on päättymässä. Ruotsi haluaa varmistaa, että hankkeesta vastaava, Svensk Kämbränslehantering AB (SKB), on vastannut riittävällä tavalla menettelyyn osallistuneiden maiden kommentteihin ja kysymyksiin. Ruotsin kirjeessä annetaan mahdollisuus antaa lisäkommentteja. Kommentteja voi antaa ympäristöministeriölle 10.2.2017 asti.

Ruotsin toimittamat asiakirjat

Aikaisemman vaiheen dokumentit

Arviointiselostus 2016

Ydinjätehuollosta vastaava yhtiö Svensk Kärnbränslehantering kokosi arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteitään hankkeen mahdollisista Suomeen ulottuvista merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista.8.4.2016 saakka. Ympäristöministeriö toimitti kansalliset kommentit Ruotsille 21.4.2016 ja totesi vastauksessaan, että hankkeella ei näytä olevan merkittäviä valtion rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia Suomeen.

Asiakirjat:

Arviointimenettelyn laajuus vuonna 2011-2012

Ruotsin viranomaiset toimittivat vuonna 2011 ympäristöministeriölle tietoja loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn laajuudesta ja hankkeiden turvallisuuteen liittyvistä asioista. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtäville asetetusta materiaalista ja hankkeen ympäristövaikutuksista siltä osin, kun vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, Ympäristöministeriö, puh. 0400 143 937, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hankkeesta vastaava: Svensk Kärnbränslehanteringein AB, Erik Setzman, p. +46 459 8498, etunimi.sukunimi@skb.se

Julkaistu 27.3.2013 klo 14.04, päivitetty 24.1.2017 klo 16.48
  • FI
  •  
  • SV