Puolan Baltic North -tuulivoimahanke

Puolan talousvyöhykkeellä sijaitsevalle Södra Midsjöbankenin matalikolle suunnitellaan tuulivoimapuistoa.

Södra Midsjöbanken sijaitsee Puolan talousvyöhykkeellä noin 80 km Puolan rannikolta pohjoiseen.  Hankealueen pinta-ala on noin 400 km2.  Alueella on tilaa kaikkiaan noin 260 tuulivoimalle, joiden yksittäisteho on 3-10 MW. Tuulivoimalat rakennetaan 25–35 metrin syvyysalueille ja hanke tullaan toteuttamaan/rakentamaan kahdessa vaiheessa

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus, Artikla 3). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Puolan ympäristöviranomainen on käynnistänyt tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn). Hankkeesta vastaa Baltex Power SA.

Puolan valtio notifioi Suomea YVA:sta kirjeellä 23.5.2012, johon Suomi vastasi 19.6.2012.

Liitteet:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 143 937

Julkaistu 2.4.2013 klo 9.44, päivitetty 25.4.2013 klo 11.52