Puolan merituulipuisto Baltica-1

Puolan merialueelle suunnitellaan uutta 900 MW:n tehoista merituulipuistoa. Yksittäisiä laitoksia olisi tulossa noin 180, ja niiden maksimikorkeus olisi 250 metriä. Teholtaan yksittäinen voimalaitos olisi 6-12 MW. Merialueen syvyys hankealueella on 16-40 metriä.

Samalle Södra Midsjöbanken -matalikolle Itämerellä, joka ulottuu myös Ruotsin puolelle, on suunniteltu rakennettavaksi 260 yksikön tuulipuisto Puolaan ja 300 yksikön tuulipuisto Ruotsiin. Matalikko on tärkeä talvehtimisalue Suomessa pesiville linnuille, etenkin allille.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Puolan ympäristöviranomainen on käynnistänyt tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn). Hankkeesta vastaa Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o.

Puolan valtio ilmoitti ympäristöministeriölle hankkeesta 3.4.2013 päivätyllä kirjeellä. Suomi ilmoitti 2.5.2013 osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviontiin. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä arviointiohjelman laajuudesta 20.5.2013 saakka. Ympäristöministeriö toimitti kansalliset kommentit Puolaan 24.5.2013.

Lausuntoasiakirjat:

Lisätietoja:

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi: neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, p. 0400 143 937, etunimi.sukunimi@ym.fi

Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o., p. +48 22 433 11 00Additional answer to the notification 24.5.2013

Julkaistu 30.5.2013 klo 10.45, päivitetty 22.9.2016 klo 15.27