Puolan ydinvoimalahanke

Puolaan suunnitellaan maan ensimmäistä ydinvoimalaa.

Ydinvoimalan sijaintipaikalle on kolme vaihtoehtoa Pohjois-Puolassa Choczewonr Gniewinon tai Krokowan kunnassa, jotka sijaitsevat Pomorskien maakunnassa. Laitoksen kapasiteetiksi on suunniteltu 3750 megawattia.

Puolan ympäristövaikutusten arviointimenettely ei sisällä arviointivaiheen kuulemista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus, Artikla 3). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Puolan ympäristöviranomainen on käynnistänyt hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn). Hankkeesta vastaa PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Puolan valtio notifioi Suomea YVAn alkamisesta kirjeellä 7.12.2015. Suomen viranomaisilla oli mahdollisuus kommentoida arviointiohjelman sisältöä 19.1.2016 asti. Ympäristöminsiteriö ilmoitti Puolalle 20.1.2016 Suomen osallistuvan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin.

Liitteet:

 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0400 143 937

 

Julkaistu 13.1.2016 klo 15.00, päivitetty 22.9.2016 klo 14.57