Puolan ydinvoimaohjelman ympäristöarviointi

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Puolalta ilmoituksen Puolan kansallisen ydinvoiman kehittämiseen tähtäävän ohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ohjelmaluonnos sisältää muun muassa mahdollisten ydinvoimaloiden vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja, joista kaksi sijoittuu Itämeren rannikolle.

Ohjelman ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus) ja siihen liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta ajalla 27.9.2011-22.11.2011.

Asiakirjat

Ympäristöselostus "Strategic Environmental Assessment Report for the Polish Nuclear programme" (513 sivua, englanniksi):

Puolan tammikuussa 2012 toimittama lisämateriaali:

Puolan lokakuussa 2012 toimittama lisämateriaali:

Puolan joulukuussa 2014 toimittamat tiedot ohjelman hyväksymisestä:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 050 413 0550, sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 21.3.2013 klo 15.19, päivitetty 7.1.2015 klo 10.38