Radioaktiivisen jätteen loppuvarastointi Ruotsissa

Svensk Kärnbränslehantering AB suunnittelee Ruotsin Österhammarin kuntaan rakennusta lyhytkestoisen, matala- ja keskiaktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusäilytykseen. Loppuvarastoa suunnitellaan Formarkin ydinvoimalan yhteyteen.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). 

Ruotsin viranomaiset ovat toimittaneet ympäristöministeriölle tietoja loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn laajuudesta ja hankkeiden turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtäville asetetusta materiaalista ja hankkeen ympäristövaikutuksista siltä osin, kun vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Mielipiteet toimitettiin ympäristöministeriöön 5.1.2012 mennessä . 

Lausuntoaineisto:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija, Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 517 3446, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeesta vastaava: Svensk Kärnbränslehanteringein AB, Pia Ottosson, puh. +46 70 300 1236, etunimi.sukunimi.konsultant@skb.se

Julkaistu 21.3.2013 klo 15.22, päivitetty 11.3.2016 klo 15.13
  • FI
  •  
  • SV