Ruotsin Södra Midsjöbankenin tuulivoimahanke

Ruotsin talousvyöhykkeellä sijaitsevalle Södra Midsjöbankenin matalikolle suunnitellaan tuulivoimapuistoa.

Södra Midsjöbanken sijaitsee Ruotsin talousvyöhykkeellä noin 100 km Öölannin eteläkärjestä kaakkoon.  Hankealueen pinta-ala on noin 320 km2.  Alueella on tilaa kaikkiaan noin 300 tuulivoimalle, joiden yhteisteho voi olla noin 2100 megawattia. Yksittäisen tuulivoimalan korkeus ei ylitä 200 metriä.  Tuulipuisto yhdistettäisiin suunnitteilla olevaan Ruotsin ja Liettuan väliseen merikaapeliin. Hankkeen vaatima ruoppaus on kolmen rakennusvuoden aikana yhteensä noin 600 000 m3.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristöministeriö sai kesäkuussa 2011 Ruotsin viranomaisilta Espoon sopimuksen mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alkamisesta. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä siitä, aiheuttaako hanke merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomessa, minkä johdosta Suomen tulisi osallistua hankkeen YVA-menettelyyn. Suomi päätti osallistua hankkeen YVA-menettelyyn.

Suomi on saanut Ruotsin viranomaisilta mukaisen ilmoituksen Södra Midsjöbankenin tuulivoimahankkeen suunnittelun etenemisestä ja arvioiduista ympäristövaikutuksista (ympäristövaikutusten arviointiselostusvaihe).

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli 2.12.2015 saakka mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista ja sen tuloksista niiltä osin kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Arviointiasiakirjoihin on koottu ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Ympäristöministeriö toimitti kansalliset kommentit Ruotsille 15.12.2015, ja totesi vastauksessaan, että hankkeen valtion rajat ylittävät ympäristövaikutukset Suomen puolelle näyttävät olevan merkittäviä. Suomi toivoi saada osallistua hanketta koskevaan päätöksentekomenettelyyn Pohjoismaisen ympäristönsuojelusopimuksen mukaisesti.

Lausuntoasiakirjat:

 

Aikaisemman vaiheen (arviointiohjelma) dokumentit

Lisätietoja:

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi, johtaja Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh 040 517 3446

Hankkeesta vastaava, E.ON Vind Sverige AB, Lars Welander, lars.welander(at)eon.com, puh +46 725 71 25 13

Julkaistu 2.4.2013 klo 9.51, päivitetty 22.9.2016 klo 13.28
  • FI
  •  
  • SV