Hyppää sisältöön

Ruotsin merialuesuunnitelmien ympäristöarviointi

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin merialuesuunnitelmien (Perämeri, Itämeri ja Skagerrak/Kattegat) laadinnasta ja niiden ympäristöarvioinnista. Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen tehokasta ja kestävää käyttöä ja merialuesuunnitelmassa osoitetaan meren eri alueiden sopivimpia käyttömuotoja.

Suunnitelmien ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksista ja ympäristöselostuksista. Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 10.9.2018 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi . HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Asiakirjat

Ruotsin merialuesuunnitelmien ja niiden ympäristöarviointien suomenkieliset yhteenvedot sekä merialuesuunnitelmat ja ympäristöarvioinnit kokonaisuudessaan ruotsiksi ja englanniksi:

Suomenkieliset yhteenvedot:

Merialuesuunnitelmat:

Ympäristöarvioinnit:

Aikaisemman vaiheen asiakirjat

Tausta-aineisto

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 050 413 0550, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 13.7.2018 klo 10.23, päivitetty 18.7.2019 klo 12.53
  • FI
  •  
  • SV