Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelma

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ohjelma tulee sisältämään toimenpiteet meriympäristönhyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelman ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) ja siihen liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta 19.3.-20.4.2015.

Asiakirjat

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 050 413 0550, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.3.2015 klo 14.41, päivitetty 15.5.2015 klo 14.32
  • FI
  •  
  • SV