Viron Vaivaran detaljikaavan strategisen tason ympäristövaikutusten arviointi

Energiayhtiö Eesti Energia Õlitööstus AS suunnittelee tuotantonsa laajentamista Vaivaran kunnassa, Viron rannikolla. Tähän liittyen kunnassa laaditaan detaljikaavaa, joka mahdollistaisi enintään neljän uuden liuskeöljyn tuotantolaitoksen sekä niiden tarvitseman infrastruktuurin, jälkikäsittelylaitoksen sekä myytävän tuhkan käsittelylaitoksen rakentamisen.

Ympäristöministeriö on saanut Viron ympäristöviranomaiselta ilmoituksen detaljikaavan strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnista. Viron ympäristöministeriö on ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomainen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin kuuleminen 2014

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus) ja sen alaista SEA-pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on 5.3.−4.4.2014 mahdollisuus esittää mielipiteensä strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnista niiltä osin, kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Lisätietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista saa öljytehtaan alueen asemakaavan ympäristövaikutusten strategisen arvioinnin raportista laaditusta yhteenvedosta. Raportti on hankkeesta vastaavan Eesti Energia Õlitööstus AS:n laadituttama selvitys hankkeesta, sen ympäristövaikutuksista ja niiden lieventämismahdollisuuksista.

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat:

Ympäristöministeriö antoi Virolle 7.4.2011 lausunnon, jossa se kertoi osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Kyseessä on ympäristövaikutuksiltaan merkittävä hanke, ja vaikutukset voivat ulottua Suomeen.

Käsillä olevan kaavamuutoksen ympäristövaikutusten arvioinnista on järjestetty aiempi kuuleminen 19.12.2011−18.1.2012.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 312, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeesta vastaava, Eesti Energia Õlitööstus AS, ympäristöpäällikkö, Tõnis Meriste,
p. +372 5158153, tonis.meriste@energia.ee

Julkaistu 18.3.2013 klo 16.26, päivitetty 5.3.2014 klo 8.02
  • FI
  •  
  • SV