Viron ja Suomen välinen Balticonnector –maakaasuputkihanke

Suomenlahdelle suunnitellaan Suomen Inkoosta Viron Paldiskiin kulkevan merenalaisen maakaasuputken rakentamista. Merenalaisen kaasuputken lisäksi suunnitelmaan kuuluvat vastaanottoasemat Suomessa ja Virossa, kompressoriasema Inkoossa ja maanpäällisen kaasuputken rakentaminen Suomen rantautumiskohdasta Inkoon kompressoriasemalle ja Viron rantautumiskohdasta Paldskin vastaanottoasemalle.

Kaasuputken reittivaihtoehtojen on suunniteltu kulkevan Inkoossa sijaitsevasta rantautumispaikasta Suomenlahden halki Viron rantautumispaikalle Stora Fageron pohjoispuolta tai eteläpuolta kulkevaa reittiä pitkin.

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) sekä Suomessa että Virossa. Arviointiohjelma sisältää sekä Suomen että Viron osuudet hankkeesta. Hankkeesta vastaava Gasum Oy käynnisti kaasuputkihankkeen YVA-menettelyn Suomessa 27.1.2014 toimittamalla ympäristövaikutusten arviointiohjelman Uudenmaan ELY-keskukselle. Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan ehdotus arvioitavista vaihtoehdoista ja vaikutuksista sekä arvioinnin järjestämisestä.

Arviointiohjelma on 10.2.2014 - 7.4.2014 yleisön nähtävänä.

Hankkeeseen sovelletaan myös YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) sekä Suomen ja Viron välistä sopimusta valtioiden rajat ylittävästä ympäristövaikutusten arvioinnista. Viro on lähettänyt Suomelle 7.2.2014 Espoon sopimuksen mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aloittamisesta Virossa. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta hankkeen Virosta Suomeen kohdistuvien ympäristövaikutusten osalta. Edellä mainitut mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen 7.4.2014 mennessä.

Suomi muodostaa kantansa osallistumisesta Virossa järjestettävään YVA-menettelyyn ja tiedottaa Virolle saamistaan mielipiteistä lausunnoista määräajan päätyttyä. Suomen vastaus Virolle on luettavissa näiltä sivuilta 18.4.2014 alkaen.

Lisätiedot:

YVA-menettelyn yhteysviranomainen:

Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
puh. 0295 021 000.

Kansainvälinen kuuleminen:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
puh. 02952 50246.

Julkaistu 21.2.2014 klo 9.14, päivitetty 10.6.2015 klo 10.13
  • FI
  •  
  • SV