Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ympäristöarviointi

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman, kansallisen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelman ja kansallisen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelman ympäristöarvioinnista. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Lausuntopyyntö Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ympäristöarvioinnista

Viro on tekemässä ympäristöarviointia (SOVA) kansallisesta säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelmasta vuosille 2018-2027 ja siinä liitteenä olevista kansallisen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelmasta ja kansallisen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelmasta.

Kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman tavoitteena on optimaalisen säteilyturvallisuuden sekä säteilysuojelun tehokkuuden ja kehittämisen varmistaminen Virossa. Kansallisen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelman tavoitteena on minimoida terveyshaitat korkean radonriskin työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Kansallisen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelman tavoitteena on tarjota keinot päättäjille ja jätteiden käsittelijöille radioaktiivisen jätteen järjestelmälliseen käsittelyyn ja jätemäärien vähentämiseen. Edellä mainittu toimintasuunnitelma sisältää muun muassa Paldiskin entisen ydinsukellusveneiden miehistön koulutuskeskuksen reaktoreiden purkamiseen ja radioaktiiviseen jätteen loppusijoituspaikan perustamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelmasta, siinä liitteenä olevista toimintasuunnitelmista ja niiden ympäristöarvioinnista. Mielipiteet pyydettiin toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 30.9.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi

Asiakirjat

Lisäaineisto

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 22.8.2019 klo 10.57, päivitetty 14.10.2019 klo 15.24
  • FI
  •  
  • SV