Ympäristövaikutusten arviointi laiturin rakentamisesta LNG-terminaalin yhteyteen Viron Paldiskissa

Ympäristöministeriö on saanut Virolta ympäristövaikutusten arviointiasiakirjan, joka koskee laiturin rakentamista Viron Paldiskiin suunnitellun nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaaliin yhteyteen.

Ratkaisuksi ehdotetaan Laheperan lahteen rakennettavaa uutta kiinnityslaituria ja lastauslaitteita nesteytetyn maakaasun vastaanottamiseksi tankkereista ja tarvittaessa myös tankkereihin takaisin lastaamiseksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Suomi on aiemmin ilmoittanut osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arvioinnista 5.6.2015 niiltä osin, kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Ympäristöministeriö ei saanut asiasta yhtään lausuntoa tai mielipidettä. Ympäristöministeriö totesi 16.6.2015 vastauksessaan Virolle, että hankkeella ei arviointiasiakirjojen perusteella näytä olevan merkittäviä valtion rahat ylittäviä ympäristövaikutuksia Suomeen.

Asiakirjat

Viron toimittama raportti on vironkielinen, mutta sisältää suomenkielisen yhteenvedon luvussa 8.

 

Lisätietoja

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi: ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö, p. 02952 50337, sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viron ympäristövaikutusten arviointi: Maris Malva, p. +372 6260 742, maris.malva@envir.ee

Julkaistu 22.5.2015 klo 8.45, päivitetty 23.9.2016 klo 11.07