Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriön hallinnonalan lait, asetukset ja ohjeet sekä valmisteilla olevat lainsäädäntöhankkeet on koottu aihe-aluekohtaisiin osioihin. Lausuntopyynnöt, lausuntoyhteenvedot ja lausunnot löydät myös Ajankohtaista-päävalikosta.

Säädösehdotusten ympäristövaikutusten arvioinnin opas

Ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittu säädösvalmisteljoille ja arviointien tekijöille tarkoitettu opas tarjoaa tiiviin esittelyn säädösehdotusten ympäristövaikutusten arvioinnista säädösvalmistelun tueksi.

Opas tarjoaa työkaluja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, selvittämiseen ja merkittävyyden arviointiin. Eri ympäristövaikutukset ja niiden arviointi käydään oppaassa läpi siten, että kustakin osavaikutuksesta esitetään perustiedot, mistä vaikutuksia voi aiheutua, keskeisiä tietolähteitä sekä esimerkkejä hallituksen esityksiin sisältyneistä ympäristövaikutusten arvioinneista. Lisäksi osavaikutuksista esitetään keskeisiä kysymyksiä arvioinnin avuksi.

Oppaan ovat kirjoittaneet kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, erikoistutkija Petrus Kautto ja tutkija Matti Kattainen Suomen ympäristökeskuksesta. Hankkeen vastuuhenkilönä ympäristöministeriössä on toiminut neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog (p. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi). Hänelle voi myös toimittaa palautetta oppaan soveltamiskokemuksista.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöohjelma

Alla löytyvään koosteeseen on otettu mukaan ympäristöministeriön valmisteluvastuussa olevat keskeiset säädöshankkeet (hallituksen esitykset ja merkittävimmät valtioneuvoston asetukset). Lisäksi ohjelmaan on koottu tärkeimmät EU:n lainsäädäntöhankkeet ja sisällytetty joitain ympäristöministeriön tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä säädöshankkeita, joiden valmisteluvastuu kuuluu toiselle ministeriölle.

Hankkeet otetaan mukaan luetteloon siinä vaiheessa, kun valmistelu on organisoitu tai toimeksianto on muutoin olemassa. Hankkeiden etenemistä seurataan siihen saakka, kunnes laki on vahvistettu, asetus annettu tai valmistelu on muista syystä päättynyt.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 1.7.2016 klo 11.09, päivitetty 8.9.2020 klo 14.47