Lainsäädäntö ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriön hallinnonalan lait, asetukset ja ohjeet sekä valmisteilla olevat lainsäädäntöhankkeet on koottu aihe-aluekohtaisiin osioihin. Lausuntopyynnöt, lausuntoyhteenvedot ja lausunnot löydät myös Ajankohtaista-päävalikosta.

Säädösehdotusten ympäristövaikutusten arvioinnin opas

Syysistuntokauden 2018 hallituksen esitykset

Ympäristöministeriön lainsäädäntöohjelma

Alla löytyvään koosteeseen on otettu mukaan ympäristöministeriön valmisteluvastuussa olevat keskeiset säädöshankkeet (hallituksen esitykset ja merkittävimmät valtioneuvoston asetukset). Lisäksi ohjelmaan on koottu tärkeimmät EU:n lainsäädäntöhankkeet ja sisällytetty joitain ympäristöministeriön tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä säädöshankkeita, joiden valmisteluvastuu kuuluu toiselle ministeriölle.

Hankkeet otetaan mukaan luetteloon siinä vaiheessa, kun valmistelu on organisoitu tai toimeksianto on muutoin olemassa. Hankkeiden etenemistä seurataan siihen saakka, kunnes laki on vahvistettu, asetus annettu tai valmistelu on muista syystä päättynyt.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 1.7.2016 klo 11.09, päivitetty 21.3.2019 klo 15.01