Hyppää sisältöön

Green deal -sopimukset

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin kanssa. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Sopimusten avulla voidaan tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä. Sopimuksissa voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä.

Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksilla pyritään tuomaan lisäarvoa verrattuna nykytilaan etsimällä yhdessä sopimusosapuolten kesken uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Sopimuksissa sovitaan sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuvien yritysten toimenpiteistä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yritykset sitoutuvat edistämään sopimusten mukaisia tavoitteita ja sopimuksissa esitettyihin toimiin tekemällä ministeriöiden hyväksymän sitoumuksen Sitoumus 2050 -sivustolla. Lisää tietoa green deal -sopimuksista ja yhteiskuntasitoumuksesta:

Ympäristöministeriön solmimat green deal -sopimukset:

  • Muovikassisopimus Kaupan liiton kanssa (2016). Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä (Sitoumus 2050).
  • Autoalan ja valtion välinen Green deal -ilmastosopimus (2018), jonka liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö solmivat yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry kanssa. Sopimus tähtää liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti (Sitoumus 2050).
  • Sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n kanssa (2019). Tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä öljyjätteen kierrätystä (Sitoumus 2050).
  • Työkonealan green deal -sopimus (2019), jonka ympäristöministeriö solmi Teknisen kaupan liiton kanssa. Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla uusin ratkaisuin tai muilla tavoin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä.
  • Kestävän purkamisen green deal -sopimus (2020), jonka ympäristöministeriö solmi yhdessä Rakli ry:n kanssa materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, p. 0 295 250 055, etunimi.sukunimi@ym.fi

    Julkaistu 18.4.2019 klo 10.01, päivitetty 7.4.2020 klo 8.49