Hyppää sisältöön

Ympäristöhallintoa koskevat säädökset

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuten muidenkin ministeriöiden toimintaa säätelevät laki valtioneuvostosta ja valtioneuvoston ohjesääntö. Lisäksi ympäristöministeriön toiminnan perusteista säädetään ympäristöministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Yksityiskohtaiset säännökset ministeriön organisaatiosta, tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta sisältyvät ministeriön asetuksena annettuun ministeriön työjärjestykseen.

Hallinnonalan virastot

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja. Lisäksi ministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

 • Laki Suomen ympäristökeskuksesta (1069/2009)
 • Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta (1828/2009)
 • Laki asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseta (71/2007)
 • Valtioneuvoston asetus asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (286/2007)
 • Laki aluehallintovirastoista (896/2009)
 • Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista (906/2009)
 • Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
 • Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (910/2009)
 • Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (903/2009)
 • Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa (898/2009)
 • Laki Metsähallituksesta (234/2016)
 • Asetus Metsähallituksesta (247/2016)

Maksulliset suoritteet

Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Metsähallituksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään erillisillä asetuksilla.

 • Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista (44/2019)
 • Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1243/2019)
 • Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (45/2019)
 • Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkishallinnollisten tehtävien maksuista (1571/2015)

Hallinnonalan rahastot

Ympäristöministeriön hallinnonalalla on kaksi rahastoa: Valtion asuntorahasto ja öljysuojarahasto. Valtion asuntorahaston toimintaa ohjaa laki valtion asuntorahastosta ja öljysuojarahastoa laki öljysuojarahastosta.

Lisätietoja

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. +358 2952 50255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 2.1.2020 klo 9.59, päivitetty 2.1.2020 klo 9.58
 • FI
 •  
 • SV