Hyppää sisältöön

Ohjelmat ja strategiat – vesiensuojelu

Ahven
Ahven, Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki

Vesiensuojelun tehostamiseksi ja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi on tehty useita valtakunnallisia ja alueellisia ohjelmia ja strategioita.

Alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Valtioneuvosto on hyväksynyt vuonna 2015 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle vuosille 2016-2021.  Suunnitelmissa ja niihin liittyvissä toimenpideohjelmissa on tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toimista, joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila aiotaan saavuttaa alueella viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Vesienhoitosuunnitelmien toteutumista on arvioitu vuoden 2018 lopussa.

Vesienhoitosuunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden välein. Vuoteen 2021 ulottuvien suunnitelmien valmistelu on käynnissä.

Vesien kunnostustrategia

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategialla luodaan suuntaviivat sille, että pienvesien säilyttämisen ja ennallistamisen tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon niiden tilaan vaikuttavien toimintojen suunnittelussa sekä muissa pienvesiin vaikuttavissa linjauksissa ja toiminnoissa. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiassa määritellään toimenpiteitä jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien säilyttämiseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. Strategian tavoitteena on lisätä pienvesien arvostusta ja parantaa niiden tilaa.

Vesiensuojelusopimus yhdyskuntajätevesistä

Ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys allekirjoittivat vuonna 2012 ns. suositussopimuksen, joka oli ensimmäinen vapaaehtoisuuteen perustuvan valtakunnallinen sopimus vesiensuojelusta. Sopimuksen tavoite oli vähentää rehevöitymistä aiheuttavia päästöjä. Sopimukselle valmistellaan jatkoa ns. Green deal -vesiensuojelusopimuksena. Siihen liittyvät vesihuoltolaitokset sitoutuvat vapaaehtoisesti parantamaan yhdyskuntien jätevesien puhdistusta tehokkaammaksi kuin puhdistamoiden ympäristöluvat vaativat.

 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Antton Keto, p. 029 525 0148, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suositussopimus: neuvotteleva virkamies Ari Kangas, p. 029 525 0340, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 6.10.2017 klo 10.18, päivitetty 30.7.2019 klo 10.57