EU:n Itämeren alueen strategia

Riku Lumiaro, YHA KuvapankkiItämeren alueen strategian (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) päätavoitteena on

  • meren pelastaminen
  • alueen yhdistäminen
  • hyvinvoinnin lisääminen

Strategian avulla halutaan saada Euroopan unionin lainsäädäntö, politiikkaohjelmat ja rahoitus palvelemaan nykyistä paremmin Itämeren alueen kehittämistä.

Päivitetyssä strategian toimintasuunnitelmassa on 17 painopistettä, jotka kattavat alueen kehittämistarpeita Itämeren rehevöitymisen torjunnasta energiamarkkinoiden yhtenäistämiseen.

Suomen ympäristöministeriö koordinoi yhdessä Puolan kanssa politiikka-alaa Nutria (PA Nutri) jonka tavoitteena on vähentää ravinteiden kulkeutumista Itämereen ja täten hillitä rehevöitymistä Itämeren alueella.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anna Hernberg, p. 0295 250 420, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 8.1.2016 klo 10.47, päivitetty 24.3.2020 klo 9.44
  • FI
  •  
  • SV