Merenhoidon suunnittelu ympäristöministeriössä

Venevaja
Jouko Lehmuskallio, YHA Kuvapankki

Merenhoidon tavoitteena on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Suomen merenhoitosuunnitelma kattaa maamme aluevedet ja talousvyöhykkeen. Ahvenanmaan maakunta laatii oman suunnitelmansa, joka on yhteen sovitettu Suomen merenhoitosuunnitelman kanssa.

Ympäristöministeriö laatii Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Merenhoito on kytketty tiivistii järviä, jokia ja pohjavesiä koskevan vesienhoidon kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat yhteistyöstä ja merenhoitosuunnitelman laatimisesta omilla toimialueillaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi ELY-keskusten sekä muiden viranomaisten ja laitosten suunnittelutyötä.

Suomen ympäristökeskuksella ja useilla muilla ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön alaisilla tai ohjaamilla viranomaisilla, laitoksilla tai yksiköillä on tehtäviä merenhoidossa. Ne tuottavat, kokoavat ja toimittavat tietoa Itämerestä sekä toimeenpanevat merenhoitosuunnitelmaa. Lisäksi useat järjestöt ja muut sidosryhmät osallistuvat työhön.

Ympäristöministeriö vastaa merenhoitosuunnitelman valmisteluun liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä yhteisen merialueen jakavien maiden kanssa. Suomi toimii yhteistyössä Viron ja Ruotsin kanssa, jotta yhteisten merialueiden eli Suomenlahden ja Pohjanlahden merenhoidon suunnittelu olisi mahdollisimman yhdenmukaista. Koko Itämerta koskevaa yhteistyötä tehdään Itämeren suojelukomission (HELCOM) puitteissa.

Merenhoitosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä kuulemisesta saa lisää tietoa sivuilta:

Seuraa toimia Itämeren tilan parantamiseksi:

Lainsäädäntö ohjaa merenhoidon suunnittelua

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Maria Laamanen, p. 0295 250 359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Jan Ekebom, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 363

Julkaistu 4.1.2018 klo 16.18, päivitetty 13.11.2019 klo 13.10