Ohjelmat ja strategiat – merensuojelu

Itämerta suojellaan sekä kansallisin että kansainvälisin toimin. Suomen omat toimet vaikuttavat pääasiassa rannikkovesien tilaan. Kansainvälisellä yhteistyöllä suojellaan avomerta.

 

Kasvi_Merikohokki

Jouko Lehmuskallio, YHA Kuvapankki

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on saada vesien- ja merenhoidon hyvät opit käyttöön ja tehostaa Itämeren ja sisävesien suojelua. Ohjelman teemoina ovat

  • Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen innovatiivisilla menetelmillä
  • Vesistökunnostushankkeet sekä vesien- ja merenhoidon asiantuntijaverkostot
  • Kestävä kaupunkivesien hallinta ja käsittely sekä haitallisten aineiden vähentäminen vesistöissä
  • Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin saneerauskohteissa
  • Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus

Tehostamisohjelmalle on esitetty kansallisesti merkittävä panostus, 45 miljoonaa euroa, vuosille 2019−2021, joista ensimmäiselle vuodelle eduskunta on myöntänyt 15 miljoonaa euroa. Ohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2019.

Itämeren suojelun toimintaohjelma

Itämeren suojeluohjelma edellyttää toimia sekä Suomessa että sen lähialueilla. Ympäristöministeriö hyväksyi kesäkuussa 2015 Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman, jolla Itämeren suojeluohjelmaa toteutetaan Suomessa.

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma vuosille 2012-2015 haluaa tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Raki-ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2 toteutetaan vuosina 2016–2019.

HELCOM:n Itämeren suojelun toimenpideohjelman toimeenpano Suomessa

Suomi toteuttaa Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmaa. Parhaillaan toteutetaan vuonna 2007 laadittua suunnitelmaa. Suomi aloitti kaksivuotisen kauden Helcomin puheenjohtajana vuonna 2018. Puheenjohtajuuskauden yhtenä tavoitteena on uuden Helcom-ohjelman laatiminen.

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

VELMU, logo (suomi)Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Julkaistu 13.5.2013 klo 9.32, päivitetty 7.3.2019 klo 14.28