Eurooppalaiset ratkaisut fosforin kestävään käyttöön esillä Helsingissä 11.-13. kesäkuuta

Uutinen 20.4.2018 klo 8.59
ESPC3-logo

Helsingissä järjestetään 11.-13. kesäkuuta Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä tapahtuma. European Sustainable Phosphorus Conference -tapahtumaan (ESPC3) odotetaan 400 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat mukana järjestämässä tapahtumaa ja esittelemässä hallituksen ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeita.

Fosfori on ruuantuotannolle elintärkeä ravinne, mutta samalla se on rajallinen luonnonvara. Ruuantuotannon ketjusta karatessaan fosfori rehevöittää vesistöjä. Itämeri on erityisen herkkä rehevöitymiselle ja sen aiheuttamille haitoille.

Useimmat EU-maat ovat riippuvaisia fosforin tuonnista, ja EU-komissio on listannut fosforin kriittisten raaka-aineiden listalle. Viime vuosien aikana komissio on ryhtynyt politiikkatoimiin EU:n ruoantuotannon ja huoltovarmuuden parantamiseksi sekä ravinteiden käytön kielteisten vaikutusten minimoimiseksi. ESPC3:ssa tuodaan esille näiden toimien vaikutusta sekä alan innovaatioita.

Tilaisuuden pääpuhujia ovat Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas, EU:n ympäristökomissaari Karmenu Vella, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sekä Will Brownlie Centre for Ecology & Hydrology:sta.

Suomen hallituksen kärkihankkeet esittelyssä 11.6.

Itämeren alue on edelläkävijä ravinteiden kierrätyksessä. Rantavaltiot ovat tehneet pitkään yhteistyötä Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). Suomi on aktiivinen toimija sekä EU:n ja HELCOMin piirissä. Suomen valtio sitoutui vuonna 2010 Baltic Sea Action Summit -konferenssissa tähtäämään ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Suomi on muun muassa rahoittanut ravinteiden kierrätystä edistäviä pilottiratkaisuja ja T&K-hankkeita. Myös nykyinen hallitus panostaa ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen edistämiseen.

”Itämeren rehevöityminen on yhä suuri ongelma. Tehokas ravinteiden kierrätys on välttämätöntä, jotta voimme saavuttaa Itämeren hyvän tilan. Suomen ehdotuksesta Itämeren rantavaltioiden ministerit päättivät maaliskuussa, että HELCOM laatii Itämeren alueelle yhteisen ravinteiden kierrätysstrategian”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

 Suomen hallituksen kärkihankkeet esittäytyvät tilaisuudessa maanantaina 11.6.

Mittava joukko asiantuntijoita eri aloilta

Helsingin ESPC3-konferenssi jatkaa vuonna 2013 Brysselissä ja vuonna 2015 Berliinissä järjestettyjen fosforikonferenssien sarjaa. Helsingin tilaisuuden järjestää European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) -verkosto yhdessä Baltic Sea Action Group -säätiön kanssa. Suomen ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat järjestelyissä mukana. Tilaisuutta sponsoroivat Easymining, Kemira ja Yara.

”Helsinki on erinomainen paikka kolmannen eurooppalaisen fosforikonferenssin järjestämiselle, sillä alalla tapahtuu valtavasti Suomessa ja muualla Itämeren alueella”, ESPP:n pääsihteeri Chris Thornton toteaa.

Konferenssi tuo Finlandia-talolle mittavan joukon asiantuntijoita eri aloilta. Edustettuina ovat muun muassa maataloustuottajat, kemian alan asiantuntijat, jäte- ja vedenkäsittelyalan toimijat, teknologiavalmistajat sekä elintarviketeollisuus, virkamiehet ja tutkijat.

Lisätietoja

EU-koordinaattori Eero Jalava, Baltic Sea Action Group, etunimi.sukunimi@bsag.fi, p. 040 565 8332

Pääsihteeri Chris Thornton, European Sustainable Phosphorus Platform, info(at)phosphorusplatform.eu