Mitä ravinteiden kierrätyksen hankkeet saivat liikkeelle?

Uutinen 8.11.2018 klo 13.57
Ravinteiden kierrätystä
 

Kuluvan hallituskauden aikana on parannettu ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostettu Itämeren ja vesien suojelua. Työn tuloksia esittelevä kiertue on käynnistymässä. Kiertueella esitellään  työn vaikutuksia ja käytännön ratkaisuja, joilla ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua viedään eteenpäin.

Hallitusohjelman kärkihankkeella Kiertotalouden läpimurto, puhtaat ratkaisut käyttöön on parannettu ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostettu Itämeren ja vesien suojelua. Tavoitteen edistämiseksi on ollut käytössä 30 miljoona euroa kärkihankerahoitusta. Tavoitteena on saattaa puolet Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla sijaitsevasta lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin.

Kärkihankkeet jakavat tietoa ja rahoitusta sekä tukevat tutkimusta, kehittämistä ja käytännön kokeiluja. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman, RAKI2- sekä meren- ja vesienhoidon kärkihankerahoituksen avulla on käynnistynyt lähes 100 kokeilua sekä tutkimus- ja kehittämishanketta. Hankkeiden avulla kehitetään ravinteiden kierrätysratkaisuja lannan ja muiden eloperäisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi uusilla tavoilla. Samalla edistetään vesiensuojelua etsimällä uusia innovatiivisia tapoja vähentää vesistöjen kuormitusta luonnonmukaisin ja kustannustehokkain keinoin. Innovaatioiden avulla syntyy myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulokset esiin ja käyttöön - kiertueaikataulu

Hankkeet esittäytyvät ravinteiden kierrätyskiertueella seuraavasti. Huomaathan, että jokaisessa tilaisuudessa on eri aiheet.

28.11.2018 Lahti, Sibelius-talo: aiheina vesien kunnostushankkeet, kuormituksen mallintaminen

10.12.2018 Seinäjoki, Frami: lannan käsittely, sivuvirrat, lannoitevalmisteet

30.1.2019 Joensuu, Tiedepuisto: biokaasutus, tuotteistaminen, vesien puhdistaminen, metsätalous

Tarkemman ohjelman ja ilmoittautumistiedot löydät yllä olevilla linkeillä tapahtumasivuille.

Lisäksi kärkihankkeen loppuseminaari tiivistää työn tuloksia Helsingissä 26.3.2019, mistä lisätietoja myöhemmin.

#ravinteetkiertoon

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 282

Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 400