Ravinteiden kierrätys vauhtiin kierrätyslannoitteilla ja miten se tehdään

Uutinen 6.9.2017 klo 11.23

Tuore selvitys ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa” toteaa selkeästi, että fosforin ja typen tehokas kierrättäminen on tärkeää vesiensuojelun, ruokaturvan ja kiertotalouden edistämisen kannalta. Ravinteita kierrätetään tällä hetkellä tavoiteltua vähemmän.

Selvityksen ovat toteuttaneet Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Selvityksen pohjalta Luonnonvarakeskus laati myös päättäjille suunnatun policy briefin.

Selvityksen rahoittivat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Tavoitteena oli, että selvityksen pohjalta esitetään jatkotoimia ravinteiden kierrättämiseksi. Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman (RAKI) seuranryhmä edistää toimenpiteiden toteuttamista.

Oheisista linkeistä löytyy lisätietoja ja mielenkiintoista grafiikkaa muun muassa ravinnepitoisten biomassojen laadusta, määristä ja sijainnista.