Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka vaikuttaa vesien tilaan laajasti eri teemojen kautta. Rahoitusta on varattu maatalouden vesiensuojeluun, paikallisesti esimerkiksi järvien kunnostamisen, hylkyjen öljypäästöuhkien torjuntaan sekä kaupunkien vesienhallinnan kehittämiseen.

Eduskunta on myöntänyt vesiensuojelun tehostamiseen 15 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan budjettiriihessä linjattu rahoitus on 45 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021. Ohjelma täydentää merkittävästi vesiensuojelun mahdollisuuksia ja lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan on valittu teemoja, joilla tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikutusta vesien tilan paranemiseen. Teemoja ovat maatalouden vesiensuojelu, paikalliset vesistökunnostukset, kaupunkien hule- ja jätevedet sekä hylyt. Lisäksi rahoitusta on varattu tutkimus- ja kehitystyöhön.

Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen, p. 0295 250 282
yksikön päällikkö Saara Bäck, p. 0295 250 337
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.3.2019 klo 14.08, päivitetty 11.3.2019 klo 12.15